Projekt se dělí do několika tematických okruhů.

Účastníci si vyzkouší vše od úpravy digitální fotografie přes přípravu tiskovin, elektronické publikování a 3D modelování. Vědomosti jim předávají učitelé hradišťské školy i externí lektoři.

Při jednotlivých kurzech, které jsou zatím zdarma, si autoři projektu ověřují správnost zvoleného způsobu výuky. „Na škole jsme si navíc uvědomili, že se tímto způsobem můžeme zapojit do procesu celoživotního vzdělávání,“ svěřila se jedna z lektorek projektu ITUM Martina Dočekalová.

Projekt sklízí mezi účastníky kladné ohlasy. „Kurz na mě působí velmi dobře. Jen tempo výuky se mi zdálo pomalé. Přesto se chci zúčastnit i dalších lekcí,“ prozradil Josef Javor, který je majitelem firmy s výpočetní technikou.

Po skončení pilotních kurzů chtějí organizátoři projektu získat akreditaci ministerstva školství. Poté však budou muset zájemci za získané vědomosti již platit. Doposud se projekt ITUM financoval dvěma miliony korun z Evropského sociálního fondu.

Dvouletý program po bezmála ročních přípravách otevřel první z devíti bezplatných pilotních kurzů již v rámci Letní výtvarné školy začátkem prázdnin. Účastníky dalšího z řady školení přivítají na konci září.