Nová služba je založená převážně na terénní práci odborníků, kteří pracují s duševně postiženými pacienty a umožňují jim tak samostatné fungování ve společnosti.

„Lidem s duševním onemocněním by daná služba měla přinést zkvalitnění a dostupnost psychiatrické péče. Z dlouhodobého hlediska je to možnost být průkopníky v psychiatrické reformě, která je velkým posunem směrem ke zkvalitnění života daných lidí. Můžeme to posoudit jako prestižní a významnou skutečnost pro město jako takové,“ prozradila detaily chystané služby pracovnice centra Labyrint Veronika Strapinová.

Právě v Centru sociální rehabilitace Labyrint se Veronika Strapinová se svým týmem už řadu let specializuje na péči o osoby s chronickým duševním onemocněním. Novinka v podobě Centra duševního zdraví by měla jeho práci ještě zefektivnit.

„Služby Center duševního zdraví znamenají revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné. Významně zvyšují její kvalitu, protože péče jde nově za pacientem, který se může léčit ve svém domácím prostředí a neztrácí tak kontakt s běžným životem jako dnes, kdy je léčen takzvaně za zdí,“ pochvaloval si spuštění nového dotačního programu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Celkově přibude k pěti stávajícím dalších patnáct Center duševního zdraví po celé republice. Každé z nich přitom po dobu osmnácti měsíců může čerpat příspěvek téměř patnácti milionů korun na své aktivity. Cílem Ministerstva zdravotnictví má být do budoucna vytvořit síť až sto dalších center po republice. Zlínský kraj dosud neměl žádné z Center duševního zdraví.

Díky nové výzvě však má kromě Uherského Hradiště vzniknou tato služba také v Kroměříži.