„Nějaký čas bydlím v Uherském Hradišti s přítelkyní. Zvažovali jsme několik let, že tady v Mařaticích, nedaleko vinohradů, postavíme dům a zůstaneme tu. Ceny pozemků a domů jsou tam ale tak drahé, že jsem od své snahy upustil a sehnal jsem místo v Mikulově, které se mi líbí, pokud se týče vzhledu města a tamní přírody,“ podotkl Svoboda, jehož příběh je jednou z odpovědí na otázku, proč se počet obyvatel Uherského Hradiště snižuje. Takový trend totiž výmluvně dokládají údaje z posledních roků, které mají hradišťští úředníci k dispozici. Ještě před deseti lety totiž obývalo slováckou metropoli 27 140 osob, dnes už se jejich počet snížil na 25 393.

Představitelé města se snaží tento trend zastavit. V posledních letech například zvýšili atraktivitu města přeměnou někdejšího areálu kasáren v multifunkční zónu, ve které zahájila činnost vysoká škola, nachází se tam nové obytné domy, odpočinkové zóny, restaurace a další provozovny. Před rokem zahájil provoz zbrusu nový aquapark, který kromě jiného disponuje nejdelším toboganem v České republice. V těchto dnech dostalo novou podobu kino, promítající ve 3D a s použitím nového zvukového systému. Tato lákadla sice zvyšují nabídku města, evidentně však nejsou pro lidi takovou motivací, aby je odradila od stěhování.

„Ano, je pravda, že město má například vysokou školu. Nenabízí však už možnosti uplatnění jejích absolventů. Lidé se také stěhují kvůli nízkým výdělkům ve městě a okolí,“ vysvětluje si trend úbytku obyvatel poslanec Parlamentu ČR a hradišťský zastupitel Antonín Seďa. Nedostatek vhodných a cenově dostupných pozemků pro výstavbu nových domů je podle jeho mínění pro obyvatele města velkým minusem.

Motivovat k trvalejšímu pobytu je však výsadou spíše menších obcí Uherskohradišťska. Například v nedalekých Březolupech na tento trend vyloženě vsadili. A s nápadem slavili úspěch.

„My jsme opatřili jednu ze stavebně zajímavých zón infrastrukturou a tyto pozemky jsme nabídli lidem za výhodných cenových podmínek k odkupu. Dnes v této části obce stojí zbrusu nová obytná zóna s řadou domů. Pozemky byly vykoupeny velmi rychle. Touto výhodnou nabídkou odkupu pozemků jsme chtěli lidi motivovat, aby v obci zůstali nebo se k nám přistěhovali. Už máme vybranou další lokalitu, kde bychom podobný záměr chtěli také uskutečnit,“ vysvětlil nápad před nedávnem starosta Březolup Petr Kukla. Zástupci hradišťské radnice ale tvrdí, že úbytek obyvatel je běžným jevem. „Snižování počtu obyvatel měst je přirozeným procesem. Děje se tak kvůli zvýšení kvality služeb na venkově. Co je třeba ale zdůraznit, do jisté míry se v našem městě jedná o úbytek fiktivní, protože zde žije mnoho lidí například v podnájmech. Ti mají trvalé bydliště v jiných obcích či městech. Nemalou skupinu tvoří i studenti, kteří zde mají přechodné bydliště na koleji či internátu,“ tvrdí místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha: Lidem musíme nabídnout komfort, jinak odejdou

Trend úbytku obyvatel v Uherském Hradišti nebude lehké zastavit. Proč k němu došlo a jakými možnostmi chtějí zástupci města tento jev zastavit, na to měl odpovědět rozhovor s místostarostou města Stanislavem Blahou, jenž má resort bydlení na starosti.

Považujete postupný úbytek obyvatel města za alarmující?

Úbytek obyvatel ve městech je přirozeným procesem, kdy v určitém vývoji, procesem suburbanizace, roste počet obyvatel jeho zázemí. Uherské Hradiště není výjimkou. Tento proces se navíc projevuje i ve změnách struktury obyvatelstva podle velikostních skupin, kdy sledujeme neustálý nárůst podílu počtu obyvatel nad 65 let. Podstatnou roli hraje i to, že rozvojové plochy, a to nejen pro bydlení, jsou ve městě uprostřed čtyřicetitisícové aglomerace Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice značně omezeny. Proto je důležité sledovat i trendy v celé této aglomeraci.

Jaké kroky učinila radnice v posledních pěti letech, aby zatraktivnila bydlení v Hradišti?

V roce 2005 jsme zpracovali takzvanou koncepci bytové politiky, dále bylo provedeno a zanalyzováno i několik výzkumů externími společnostmi ke spokojenosti obyvatel města se svým bydlením. Probíhají pravidelné investice do bytového fondu. V posledních letech je to například výstavba chráněných bytů na Štefánikově ulici, bytů pro příjmově vymezené obyvatele či revitalizace sídliště Východ. Současně pracujeme na opravách bytových domů a veřejných prostranstvích. Město se snaží optimalizovat rozsah a skladbu portfolia bytových domů, nabízí lokality pro bytovou výstavbu, spolupracuje s developery a dalšími partnery při této výstavbě. Pro zvýšení atraktivity činíme i další aktivní kroky. Jsme velmi úspěšní v čerpání evropských fondů. Stále pracujeme na komplexní přestavbě areálu bývalých kasáren včetně zóny pro nové bydlení. V nedávné minulosti byl vybudován aquapark, fotbalový a atletický stadion. Za posledních pět let byly zatepleny takřka všechny základní a mateřské školy ve městě. Je nutné pokračovat v aktivní politice rozvoje města, která zde byla nastartována. Navíc nesmíme zapomenout, že Uherské Hradiště se stalo univerzitním městem. Proto je nezbytné nabídnout mladým lidem takový komfort a služby, aby z města neodcházeli.

Lze tedy, podle vašeho názoru ubývající počet obyvatel Uherského Hradiště zastavit?

Úbytek obyvatel ve městech v určitých velikostních kategoriích je nadnárodní trend. Snažíme se vést dialog s potenciálními investory, třeba i malými a středními podnikateli. Město potřebuje také nové startovací byty, ve kterých by mohli žít mladí lidé, kteří začínají pracovat. Matematika je jasná, menší počet obyvatel znamená menší výnos z daní a tím méně prostředků na rozvoj města. Cílem města je proto alespoň zastavit tento negativní trend.