Svou návštěvou chtěli uctít památku svého příbuzného. „Jsme velmi rádi, že si můžeme prohlédnout rodiště Jana Antonína Bati a být hosty zástupců města, ke kterému nás váže rodinná tradice,“ řekla Liboru Karáskovi, hradišťskému starostovii, Dolores Bata Arambasic (na snímku při zápisu do kroniky města), vnučka proslulého podnikatele. První muž radnice v Uherském Hradišti rovněž vyzdvihl význam návštěvy. „Velmi bych vám přál, aby se vám podařilo očistit jméno Jana Antonína Bati, jehož činy někteří lidé v minulosti zpochybnili,“ podotkl mimo jiné starosta.