„Evidujeme prozatím jen jednoho žadatele, kterému jsme dotaci přiznali. Zájemce usiloval o prostředky na opravu budovy na Mariánském náměstí,“ podotkl místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Zřízení fondu obnovy historické architektury zastupitelstvo města schválilo v prosinci minulého roku. Čerpání prostředků je ale podmíněno přesnými pravidly. Příjemcem dotace může být pouze vlastník objektu. Prostředky z fondu mohou uchazeči čerpat formou dotace, přidělené na základě uzavřené smlouvy. Žádosti o dotace z tohoto fondu musí zájemci předložit na odbor architektury, plánování a rozvoje do konce ledna kalendářního roku. Úplné žádosti o dotace, které budou obsahovat všechny potřebné údaje a přílohy, pak pracovníci odboru architektury předají k vyjádření a vypracování návrhu komisi architektury a regenerace městské památkové zóny.

Příspěvky schválí zastupitelstvo

„Návrh na rozdělení a výši příspěvků předloží komise architektury a regenerace městské památkové zóny k projednání radě města a poté ke schválení zastupitelstvu města Uherské Hradiště,“ vysvětlila postup mluvčí městského úřadu Petra Vaďurová Zemčíková. Fond nechali zástupci města zřídit za účelem poskytování finančních příspěvků na obnovu objektů, které nejsou kulturní památkou, ale disponují památkovými nebo architektonickými hodnotami. Objekty se musí nacházet v katastru Uherského Hradiště a jeho městských částí. „Prostředky z fondu mohou zájemci použít také na obnovu objektů, které jsou sice prohlášeny za kulturní památku, ale nachází se mimo území městské památkové zóny metropole Slovácka. Vztahuje se také na rekonstrukce objektů, na jejichž obnovu neexistuje žádný zdroj státních finančních dotací nebo jsou tyto zdroje státních finančních dotací omezené,“ doplnila mluvčí.

Za peníze z fondu obnovil fasádu

Jediný žadatel, který o prostředky na opravu historického domu požádal, peníze použil na obnovu fasády. „Objekt jsme opravili v říjnu letošního roku. Rekonstrukce stála zhruba 60 tisíc korun, přičemž sedmdesát procent těchto nákladů nám pomohl uhradit městský fond,“ upřesnil Josef Šrámek z Uherského Hradiště.