Když se před necelými dvěma lety začalo uvažovat o opravě hradeb mezi ulicemi Hradební a Kollárova, ani odborníci netušili, co se jim podaří objevit. Při kopání sondy totiž archeologové narazili na kamenný základ, který u jiných částí opevnění města nemá obdoby.

„Jedná se o unikátní nález. Velké pískovcové kvádry jdou do hloubky tři a půl metru, jsou přesně opracované, vypadají podobně jako ty u pyramid. Nikde jinde se tady doposud nic takového neobjevovalo,“ nechal se slyšet městský architekt Aleš Holý.

Odhalení mají na svědomí archeologové ze Slováckého muzea, kteří s městem na rekonstrukci hradeb v blízkosti bastionu spolupracují.
„Na základě ikonografických pramenů lze předpokládat, že tato část hradby byla vybudována v první fázi výstavby barokního opevnění do roku 1670. Hradba byla z vnějšku chráněna dubovou fošnou, která zpevňovala její základy. Předpokládáme, že úroveň terénu tehdy byla asi o tři metry níže než dnes, kvádrové zdivo tak tvořilo vnější pohledovou část opevnění,“ uvedl archeolog Tomáš Chrástek.

Nadezdívka z lomového kamene podle něj nejspíš pochází z 18. století.

Právě Tomáš Chrástek ve své zprávě o sondáži navrhl, že by bylo možné hradbu, vzhledem k dochovanému stavu kvádrového zdiva, po odkrytí většího úseku efektně prezentovat veřejnosti.

Představitelé Uherského Hradiště se této myšlenky chytili a město tak v nebližší době dostane nový turistický tahák.

„Původně jsme zamýšleli jen opravit hradby, tento unikátní nález ale chceme trvale zviditelnit a prezentovat prostřednictvím prohlubně, která vznikne odtěžením zeminy podél vybraného úseku hradeb a vytvořením terénní sníženiny do hloubky asi tři a půl metru,“ prozradil mluvčí radnice Jan Pášma.

Podstatně se změní i podoba hradeb, z nichž zmizí cihlová nadezdívka z dob komunismu a opevnění dostane novou kamennou korunu. Hradby tak budou výrazně nižší, než je tomu v současné době.

Práce za 7,2 milionu korun, na které přispěje ministerstvo kultury dotací ve výši 1,75 milionu, začnou 9. dubna a skončí v polovině října letošního roku. Za přísného dohledu památkářů budou provedeny i práce na odstranění vlhkosti a odvodnění, úprava terénu a nová sadová výsadba. Naposledy se z městských hradeb opravovala v roce 2010 Matyášova brána.