„Udělení titulu mne, jako hradišťskou patriotku, potěšilo. Myslím, že se v ocenění kromě jiného promítlo i to, že se město snaží chovat stejně jako dávní zkušení hospodáři, kteří staré a nemocné stromy a keře průběžně nahrazovali novou výsadbou s vědomím, že tak činí nikoliv pro sebe, ale pro budoucí generace,“ nechala se slyšet historička Blanka Rašticová.

Podle manažerky projektu Město stromů Miroslavy Hrabalíkové z městského úřadu v Uherském Hradišti hodlá radnice titul využít k další smysluplné diskusi s obyvateli města. „Pod záštitou titulu Město stromů hodláme ještě více komunikovat s občany o úpravách zeleně, zvát na diskuze odborníky, kteří by byli schopni odpovídat občanům na jejich mnohdy laické a neodborné připomínky. Posílit chceme také osvětové akce, například na příští rok chystáme místo Dne stromů celý týden věnovaný zeleni,“ naznačila Hrabalíková.

Že hradišťskou radnici čeká v tomto směru další práce, potvrdila také celostátní koordinátorka soutěže Město stromů Hana Zuchnická. „Porotu zaujala především propracovaná kampaň Uherského Hradiště a nepřeberné množství aktivit především při práci s veřejností. Hradiště mělo už v historii velmi dobrou spolupráci s občany, ale titul není oceněním za to, co bylo. Je to spíše závazek do budoucna, aby v komunikaci s veřejností nadále pokračovalo a stále ji zlepšovalo,“ uvedla Zuchnická. O tom, že je letošní titul ve správných rukou, je přesvědčen ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. „Stojíme si za tím, že Uherské Hradiště si titul Město stromů, který obdrželo za vytvoření celoroční kampaně s tématem stromů, zaslouží. A jsme rádi, že se ke svému závazku zaměřit se na kvalitní komunikaci s občany postavilo čelem,“ dodal.

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství a v jejím rámci je úkolem měst připravit roční kampaň pro své obyvatele inspirovanou stromy a přírodou. Celoroční kampaň Uherského Hradiště Město stromů je zaměřena především na osvětu, práci s co největším množstvím lidí a na komunikaci v oblasti zeleně a životního prostředí. Tuto podmínku podle organizátorů splnilo město na výbornou a ze všech letošních soutěžících nejlépe. I přesto, že v současné době zaznívají hlasy kritizující plánované kácení stromů především ve Smetanových sadech.

Soutěž Město stromů je společným projektem Nadace Partnerství a města Strakonice a součástí vítězství je také nominace do evropské soutěže Entente Florale Europe. Koná se pravidelně od roku 2006 a jejími vítězi se postupně stala města Kroměříž, Tachov, Krnov, Havířov a Broumov.

Petra Kučerová