Co třeba Spytihněv? Že tam nic není? Není, ale jen pro toho, kdo se neumí dívat. Naopak vám, kteří se tuto sobotu přidáte k účastníkům cyklovýletu v doprovodu odborníků ze Slováckého muzea, slibuje se leccos zajímavého. Spytihněv byla v raném středověku jednou z nejvýznamnějších obcí Moravy.

Nalézají se zde zbytky hradiska založeného Přemyslovcem Břetislavem. A řeka Morava v jistém místě protéká nad pozůstatky kostela, který zkoumali členové archeologického spolku Starý Velehrad už v první polovině minulého století. V dobách po zániku Velké Moravy zde bylo centrum církevní správy, jedno ze šesti arcijáhenství. Ale nepojede se rovnou do Spytihněvi, kdepak, nejdřív na Rovninu, nad Mařaticemi. Je tam sice rozhledna, ale to není všecko. Podle jednoho z romantických badatelů prý existuje vazba Rovniny na Králův stůl, který byl podle jeho soudu keltskou astronomickou observatoří a pozorování slunečních paprsků vycházejícího slunce se dělo právě v této přímce. A v Mařaticích se zastavíme na lidové chalupě, kterou nechal vybudovat dr. Ladislav Rutte, významný národopisec a folklorista, a soustředil do ní své unikátní národopisné sbírky. Chalupa je běžně nepřístupná. A to není zdaleka všechno. Takže v sobotu v 9 hodin ráno sraz před muzeem. Čeká nás setkání s pamětihodnostmi, které upadají zcela neprávem do zapomenutí. Kdo ví, kdy bude další příležitost to všechno vidět a slyšet.

Cyklovýlet

Cykloturistický výlet za poznáním pravěkého a raně středověkého osídlení Dolního Pomoraví. Sobota, 19. května. Trasa: Lidová chalupa dr. Rutteho v Mařaticích, rozhledna na Rovnině, kaple sv. Rocha, přes Mařatice, Kněžpole a Topolnou do Spytihněvi. Sraz v 9 hodin u Slováckého muzea ve Smetanových sadech. (Výlet se koná pouze v případě příznivého počasí.)