Celkem v Uherskohradišťské nemocnici podalo výpovědi 45 z celkového počtu 193 lékařů. „Výrazně by tak byla ochromena či pozastavena činnost nejen ARO, chirurgie a gynekologie, ale i veškerých návazných operačních oborů. Ostatní výpovědi pak jdou celým spektrem dalších oddělení,“ informoval zástupce primáře na hradišťské radiologii a zároveň předseda místní organizace Lékařského odborového klubu Petr Vysloužil.

Ve svých funkcích setrvali primáři inkriminovaných pracovišť, odporoučet se ale rozhodli někteří jejich zástupci a vedoucí oddělení. Přes všechna tato fakta vidí vedení nemocnice situaci růžově. „Struktura výpovědí je taková, že nebude nijak poznamenán chod nemocnice vůči pacientovi. Paradoxně díky těmto výpovědím samovolně dojde k žádoucí restrukturalizaci a optimalizaci poskytování zdravotní péče,“ uvedl tento týden pro ČTK mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Ludvík Valouch.

Nad takovým vyjádřením však odboráři kroutí hlavami. „Nevím, jak to vidí pan ředitel, ale jestliže mu na chirurgii zůstanou čtyři lékaři a na ARO tři, nejsem schopen si představit, jak se to nedotkne pacientů,“ kontroval Vysloužil.

Pokud tedy nedojde k celorepublikovému konsensu mezi doktory a politiky, hrozí nejen Uherskohradišťsku pořádný zdravotnický malér. „V případě, že k dohodě nedojde a pan ředitel nebude mít zajištěnou náhradu, tři ochromená oddělení budou muset od března zastavit svou činnost. Já ale pevně doufám, že s námi někdo začne jednat a domluvíme se na rozumném kompromisu. To už bohužel není v kompetenci pana ředitele, ale orgánů mnohem vyšších,“ poznamenal Vysloužil.

Exodus hradišťských lékařů souvisí s jejich připojením k celorepublikové výzvě Děkujeme, odcházíme, v jejímž rámci zatím podalo výpověď asi tři a půl tisíce mužů a žen v bílých pláštích. Iniciativa požaduje, aby základní plat českého lékaře bez přesčasů odpovídal 1,5 až 3násobku průměrné mzdy s účinností od 1. ledna. Za špatně nastavený taktéž považují stávající systém postgraduálního vzdělávání.

Vedení nemocnice v čele s ředitelem Antonínem Karáskem nebylo do uzávěrky tohoto vydání schopno se k problému jakkoliv vyjádřit.