Co vás motivovalo, a jaké jste měl při nástupu do funkce starosty před lety představy?
Převážně jsem do toho šel kvůli nespokojenosti s bývalým vedením obce. Když bylo možné využít jednoduše různých dotačních titulů, pro obce pravidelně vypisovaných, tak se u nás nic nedělo. I když jsem se do Horního Němčí přiženil, netrvalo dlouho a já si k tomuto místu vytvořil pouto. Koneckonců kde najdete obec s tak krásnou přírodou jako je u nás v Horním Němčí? A přesně proto jsem chtěl naší obci pomoci vzkvétat a rozvíjet ji dle potřeb našich občanů. Postupně se já i kolegové v zastupitelstvu snažíme plnit vše, co bylo od nás přislíbeno. Myslím totiž, že by nemělo zůstávat jen u slibů, tak jak je to v dnešní době od našich politiků běžné…

S jakými nejčastějšími stížnostmi se na vás spoluobčané obracejí?
Je to různé, někdy si připadám jako ve „Slovácko sa súdí“. Od sousedských vztahů a problémů až po opravu silnice před rodinným domem. Každý si chce řešit většinou jen to svoje.

Co všechno se vám vloni v Horním Němčí podařilo na obecní úrovni realizovat?
Loni se podařila realizovat výměna starých svítidel veřejného osvětlení za nová úsporná LED svítidla, opravila se další část chodníků od pošty po kostel, na střeše naší čistírny odpadních vod se vybudovala fotovoltaická elektrárna, abychom snížili náklady na spotřebu elektrické energie. Podařila se také opravit Boží tělová kaple. Pro náš sbor dobrovolných hasičů se koupil nový zásahový automobil. To vše se podařilo za využití dotací.

Co byste chtěl v obci změnit nebo vybudovat ve středně a dlouhodobém výhledu?
Jako hlavní a problematické vidím to, že nemáme pro naše mladé občany připravenou aktuálně žádnou lokalitu pro výstavbu nových rodinných domů. Na tomto záměru nyní intenzivně pracujeme. Snad se naši zastupitelé rozhodnou při hlasování správně a náš záměr na změnu územního plánu podpoří, abychom mohli nabídnout pro mladé lidi v co nejkratší době možnost výstavby v obci.

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život ve vaší obci?
Covid – to je kapitola sama o sobě… bohužel zkomplikoval osobní i pracovní život všem v celé zemi. Připadá mi, že se budeme jen těžko vracet k tomu, jak jsme žili dříve. Dokonce mám pocit, že jsou tímto negativně ovlivněny i mezilidské vztahy. Možná tato a jiné nepříjemné situace mě vedou k zamyšlení se nad vážným životním rozhodnutím, jestli už není doba na ukončení mé dvanáctileté činnosti ve funkci starosty a k návratu do naší rodinné stavební a developerské firmy.