Bylo pár minut po desáté hodině dopolední ve středu 21. března, když manžel jedné z pedagožek školky Vladimír Salčák zapálil jednu ze slaměných Moren, které děti hrdě přinesly k řece Moravě. Předtím se zpěvem, prošly, za velkého zájmu kolemjdoucích centrem Slovácké metropole. „Hoďme ji tam, hoďme ji tam!“ volala drobotina a tlačila se u zábradlí mostu. Vítání jara si užívaly zhruba dvacet minut, kdy v řece Moravě skončily celkem čtyři Moreny.

„Tímto způsobem vítáme jaro už od roku 2008. Děti mají tento den velice rády, a my pedagogové také,“ přiznala vedoucí učitelka Renáta Kudrová. Vynášení Moreny se podle původních zvyků nejčastěji provádí o takzvané smrtné neděli. Takto bývá označována neděle dva týdny před Velikonocemi. Děti z Uherského Hradiště tak byly mezi prvními na Slovácku, které tímto způsobem přivítali jaro.

Vítání Jara – vynášení Moreny

Vynášení Smrti nebo Moreny je starodávný pohanský zvyk, který se z pradávných slovanských dob dochoval až dodnes. Pro naše předky byl proto rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí, kterou prožívalo celé společenství. Dospělí a staří ale jenom přihlíželi. Přímými aktéry byli mladí lidé, dospívající nebo děti, ti, kteří představují naději do budoucna. Na Smrtnou neděli tedy zhotovila svobodná děvčata (nebo mládež) symbolickou ženskou figurínu nazývanou Smrt (Smrtholka, Morena, Mařena). Ke zhotovení Morany se používalo to, co už nebylo k potřebě, suché větve, roští, stará sláma, uschlá tráva z loňska… Morana bývá ustrojena do bílého a okrášlena náhrdelníky a ozdobami z vyfouknutých vaječných skořápek a prázdných šnecích ulit, tedy symboly smrti a zmaru – vždyť figurína Morany představuje smrt, nemoci, bídu a všechno, co lidem škodí.

Děvčata smrtku vynesla za vesnici, kde byla spálena (oheň je stejně jako voda očistný živel) nebo častěji vhozena do potoka nebo řeky, která ji odnesla z vesnice jako symbol překonání zimy. Smrt a neštěstí jsou pryč, voda je vzala… (zdroj: www.slovane.cz)

Morena se vynáší nejčastěji na Smrtnou neděli, která předchází květné neděli. Květná neděle je poslední nedělí před Velikonocemi. (red)