„Prostě se to v letošním roce netrefilo. V chase jsou lidi, kteří už stárci byli, nebo hodně mladí, ti chtějí být stárci až za dva roky, ale to teď neřeším, za dva roky se může stát spousta věcí. Letos prostě není ta konstalace, stárkování také musíte mít v srdíčku,“ vysvětluje Ludmila Hájková, která celé hodové pásmo už několik let ve Lhotě nacvičuje a je duší a hlavní organizátorkou největší lidové slavnosti.

Jak se lišily lhotské hody od těch předchozích, na kterých se chodilo po dědině ke stárkům?

„Jiné to nebylo nijak, jenom nešla chasa do baráků, ve kterých byli stárci. V sobotu bylo zvaní na hody, v neděli ráno se šlo do kostela a odpoledne se chasa sešla v parku v Hájku a šla průvodem na obec, kde vydal starosta povolení k hodům,“ povídá Ludmila Hájková a dodává.

„Že nejsou hody s právem, tak to vůbec nepovažuji za nějakou tragédii, nemrzí mě to. Všechno špatné, je vždycky k něčemu dobré. Beru to tak, že ti, co byli stárci, tak si řeknou, že je dobře, že jsem to dělal. Za ty roky jsem se nesetkala s negativním ohlasem.“


Podobně se ke lhotským hodům bez stárků vyjádřil i starosta obce Roman Tuháček.

„Sešlo se to tak, že se letos stárci nenašli, ale hody jsou veselé i bez stárků. Jako tragédii to nevidím, tradice pokračuje. Co jsem slyšel, tak za dva roky bude o stárky bitka,“ povídá s úsměvem první muž Lhoty, který byl stárkem v roce 2001.

Hody v Ostrožské Lhotě začaly už v pátek zábavou na hřišti, v sobotu chodila chasa po dědině a zvala na nedělní program.

Ráno se v kostele svatého Jakuba Staršího za účasti chasy uskutečnila hodová mše svatá, které se zúčastnila nejvzdálenější účastnice lhotských hodů Petra Holečková z Chebu.

„Kostel byl plný krojovaných lidí, mše svatá se nám moc líbila. Bohužel, nestihneme hlavní program, čeká nás zhruba pětihodinová cesta domů,“ posteskla si Petra.

Slovácké hody s právem se v Ostrožské Lhotě pořádají každý lichý rok, poprvé je uspořádali v roce 1956. V posledních letech pořádá hody Slovácký krúžek Háječek za podpory obce Ostrožská Lhota.

A ještě nezbytná informace pro milovníky statistik. V roce 2017 šlo v průvodu 23 párů. V letošním roce tančilo 20 krojovaných dvojic. Rekordní účast krojovaných je z roku 2009 – tehdy bylo v průvodu 38 párů.