SOUTĚŽÍME o nejpohlednější stárkovský pár roku 2016

„I vy, mladí, buďte věrni víře, buďte věrni modlitbě. Prosím vás, abyste tuto víru uchovávali a předávali dál. Víra pomáhá člověku," kázal kaplan Zdeněk Mlčoch.

Chasu po celé dva dny doprovázela Staroměstská kapela. Hrála i na hodové zábavě, ta se tradičně konala ve Zlámanci. V Nedachlebicích totiž nemají vhodné prostoty. Ty by ale mohly do dvou let vzniknout. Součástí zábavy byly i předem nacvičené hodové tanečky. Součástí sobotního programu bylo rovněž povolení hodů starostou obce Robertem Křenkem. V neděli se sloužila hodová mše svatá v tamním kostele svatých Cyrila a Metoděje. A chasa se pak s právem vydala na obchůzku obcí.