Na jejich veselí nic neubrala ani skutečnost, že se odehrávaly v době, kdy v obci vrcholily komunální volby.

„Hody v naší obci byly prostě takové, na jaké jsou tu lidé a příznivci folkloru po bezmála devadesáti letech od jejich založení zvyklí. Musím ale přiznat, že v té víc než první polovině dvacátého století se hody nekonaly každým rokem,“ potvrdil babický starosta Miloslav Maňásek. Doložil to přehledem babických stárků, vystaveným v hale radniční budovy a kulturního domu. „V Babicích bývají krojované hody vždycky velkým svátkem. Ta jejich sláva, zejména pokud se s dostatečným předstihem před jejich konáním seženou stárci, překročí práh obce a přiláká řadu obdivovatelů,“ nechal se slyšet šedesátiletý Zdeněk Kroča, který dva měsíce s chasou nacvičoval tance, s nimiž se děvčice a šohaji představili při hodové veselici v sále babického kulturního domu.

V Babicích bylo už od loňských hodů jasné, kdo za stárky letos půjde. Hodové chase kralovali starší stárci Michaela Daňková a Matěj Žálek, role mladších stárků se zhostili Mariana Hrdinová a Leoš Žálek. „Krátce po loňských hodech jsme chase slíbili, že letos budeme stárkovat a slovo jsme dodrželi. Byla by to ostuda, kdyby babického hody byly bez právoplatně zvolených vůdců,“ usoudil mladší stárek.

Večer se pořádně rozjela hodová veselice, při níž vyhrávala Stříbrňanka a CM Stanislava Gabriela. V neděli ráno se hodová chasa v doprovodu ženáčů vydala s omašleným vozíkem a padesátilitrovým demižonem plným burčáku na obchůzku vesnicí.