„Vedeme vám celú chasu sem k radnici, protože chceme zachovat hodovou tradici. Jak je u nás dobrým zvykem, chodíme o tomto víkendu s právem od domu k domu, podáváme dobré vínko k tomu, všeckých na hodovú zábavu zveme a večer pod právem tancujeme…Tak vás starosto prosím, máte dnes premiéru, povolte nám ty hody, ať vás to nestojí kariéru,“ těmito slovy žádal v sobotu 2. října starší stárek Ondřej Bazala starostu Starého Města Kamila Psotku o povolení uspořádat hody s právem.

Kamil Psotka, pro něhož šlo o první hody ve funkci starosty, pořádání hodů vzápětí povolil a Staroměšťané se tak mohli těšit na odpolední taneční zábavu na náměstí Velké Moravy.

„Letos bude zábava venku, mosíme dodržovat opatření, tak doufám, že přijdete v hojném počtu a dobře naladěni. Ve stánku si dejte něco na zahřátí, ať vás pak nějaká horečka nezachvátí. Však všeci múdří dobře vijú, že dobrá kořalka zatočí s kdejakú pandémijú,“ dodala starší stárka Sara Souček za potlesku hodové chasy a hlasitého juchání.

Na náměstí Velké Moravy pak hodařům vyhrávaly do tance Staroměstská kapela a cimbálová muzika Bálešáci.

V neděli 3. října hody ve Starém Městě pokračují Michalskými slavnostmi a odpoledním hodovým programem.