Hody jsou v ročním koloběhu života na Slovácku vždy významnou událostí a nejinak je tomu i ve Starém Městě. Proto se o uplynulé sobotě vydal krojovaný průvod tamními ulicemi, aby si vyzvedl své stárky a zažádal starostu Josefa Bazalu o povolení hodů. Velká část staroměstských hodařů se rekrutuje z místního folklorního souboru Dolina, chasu tvoří ale i mimosouboroví účastníci, děti z Dolinečky a vyzrálí tanečníci z old-star skupiny Doliňáci. „Dohromady tu může být kolem sto padesáti krojovaných,“ odhadl počet tradičně oblečených a slavících lidí Erik Feldvabel, zkušený tanečník ověnčený několika tituly z verbířských soutěží.

Uši hodařů i přihlížejících návštěvníků těší písně v podání Staroměstské kapely a cimbálové muziky Dolina. Pozadu nezůstávají ani hlasivky chlapců a děvčat. Převážná část sobotního programu je samozřejmě pečlivě nacvičená, členové chasy vědí, která píseň se bude u daného domu zpívat, kterými ulicemi se půjde a stárci i jejich rodiče si své projevy také řádně natrénovali.

Letošní hody ve Starém Městě ovládly dva sourozenecké páry. Stárkování se ujal Josef Vanda s Janou Štěrbovou, dvě mladší stárkovská dua se vydala do ulic města ve složení Václav Vanda s Veronikou Friedlovou a Tomáš Vavřík s Lucií Friedlovou. Aby se stárky od ostatních děvčic odlišily, domluvily si předem barvy svých fěrtúšků. „Těch mám doma dobrou desítku, takže si mám z čeho vybírat,“ prozradila letošní starší stárka Jana Štěrbová. Podle etnografky Slováckého muzea Ludmily Tarcalové je fěrtúšková magie obvyklá. „Dívky v roli stárek si samozřejmě oblékají vždy ty nejlepší kusy a často se chtějí i barevně sladit. V nedávné minulosti třeba v Jarošově nosily všechny tři stárky červený brokát,“ uvedla Tarcalová.

Pohled na vyšívané a flitry zdobené kroje tak těšil i návštěvníky sobotní hodové zábavy, kde kromě Staroměstské kapely a Doliny hrál i v regionu známý Madison. V neděli chasa ukazovala právo na obchůzce a hody zakončil odpolední program, ve kterém vystoupila cimbálová muzika Jaroslava Čecha s taneční skupinou, Olšava z Uherského Brodu, Skaličan ze Skalice a staroměstské soubory.

Další fotogalerie se připravuje