Z kulturního domu po mši průvod vyrazil vesnicí, za hudebního doprovodu dechové hudby Nedakoňanka, pro udělení hodového práva k obecnímu úřadu. Starostu Jiřího Chmelu však letos o hodové právo nežádali dospělí stárci, ale krojovaný potěr dětí z mateřinky a základní školy. „Tady je mladé vaše právo zelené, pěkně nastrojené. O právo se starejte a nikomu cizímu ho do ruk nedávejte,“ prohlásil starosta za radostného juchání a výskotu hodové omladiny.

Procesí pak zamířilo zpět do sálu kulturního domu, kde odpoledne pokračovalo vystoupením dětí, jehož choreografii vymyslela a nazkoušela Renata Vyoralová za asistence Aleny Buchtové. „Psala jsem to při cestě letadlem z Turecka. Chtěla jsem, aby tam byly prvky Luhačovského Zálesí, kam etnograficky Zlámanec patří. Letos jsou ty hody jiné v tom, že jsou s právem, bez stárků a pod taktovkou dětí, které starostu o právo žádaly. Dospělých je málo a děcka se na to těšily, chtěly jít v krojích v doprovodu rodičů. Jsem přesvědčena, že je vychováme až do věku, kdy už budou dospělou součástí hodové chasy. Bylo by nám líto, kdyby hody nebyly,“ poznamenala Renata Vyoralová.

S tím souhlasí i její tatínek, velký podporovatel folkloru, Josef Říha. „Aby nevymizela tradice, musí se začínat od malička,“ řekl Deníku.

Hody ve Zlámanci vyvrcholily večerní hodovou zábavou.