Protože ji zvolení stárci zklamali, kralování při letošních hodech odmítli a nebylo z koho vybírat náhradníky, nesli hodové právo loňští mladší stárci Kristýna Dúbravová a Lukáš Čajka.

Starosti se zajištěním stárků neměli Jankovičtí od obnovení hodů v obci poprvé. Ve třetím ročníku vzala na sebe funkci starší stárky Lenka Snopková z Napajedel a mladší stárky se zhostila Jana Viktorová. Ta musela na hodovou slavnost přijet až z Anglie. „Jako rodilý Jankovan bydlící v Napajedlech jsem hrdý na to, že naše dcera Lenka, ač byla přespolní, přispěla k pořádání jankovických hodů,“ nechal se slyšet Josef Snopek.

Adepty na stárky ale letos Jankovičtí podle starosty obce Františka Šimka měli. Ti příslib stárkování nakonec nedodrželi. „Možná budou stárkovat příští rok. A kdyby ne, máme vytipované jiné stárky. Odmítnou-li i oni, budou hody opět bez stárků. Snad mi Ondřej Nevařil s Janem a Martinou Němečkovými, když je pěkně poprosím, v hodové organizaci opět pomohou,“ konstatoval první muž Jankovic.

Nepokrytě dal najevo mrzutost nad tím, že hody, které se v obci váží k svátku Nanebevzaté Panny Marie, jíž je zasvěcen tamní kostel, jsou letos bez stárků. „Žel, mládež je asi pohodlnější a někteří rodiče nedokáží svoje děti přesvědčit, aby v tradici hodů pokračovaly. Přesto věřím, že hodová tradice v obci nezanikne. Na podporu letošních hodů jsem peníze díky sponzorům sehnal. Jako starosta budu usilovat o to, aby hody v naší obci natrvalo zakořenily,“ slibuje Šimek.

„Myslíme si, že díky finanční a materiální podpoře, kterou dnes radnice chasám poskytují, nemusí být stárkování nijak náročné. Pravda, pokud rodina toho či onoho stárka nepočítá třeba opravy domu,“ shodují se Jana Poláková a Jiřina Velecká z Kunovic, jež krojovanou chasu v Jankovicích doprovázely.

Šohaji a děvčice prošli za doprovodu Staroměstské kapely celou dědinou, aby pak požádali starostu obce o povolení hodů. Ten hody povolil a s krojovanými děvčaty si zatančil sólo. Večer vyhrávala chase i návštěvníkům veselí k tanci a poslechu Staroměstská kapela a Velehradská cimbálová muzika. V neděli pokračovaly hody obchůzkou chasy po vesnici a večer pak zábavou.