Obě stárky tak letos vycházely z jednoho domu. „Je to pro nás výhoda, nemusíme chystat výzdobu a gruntovat dům dva roky po sobě. Chtěly jsme jít spolu také proto, že se jako sestry máme rády,“ vysvětlila Kateřina Sonntagová.

V Buchlovicích je dobrým zvykem pořádat sobotní zábavu na dvou místech a nejinak tomu bylo i letos. Zatímco v restauraci U Páva vyhrávala dechová hudba Buchlovjané, v prostorech Hotelu Buchlovice až do čtyř hodin do ráno bavila všechny příchozí cimbálová muzika Rubáš. Průsečíkem těchto dvou center nočního dovádění se stalo náměstí, kde chasa v deset večer předvedla pod umělým osvětlením nacvičené taneční pásmo.

Buchlovickou specialitou je pak pondělní ranní obchůzka, která začíná snídaní na hasičské zbrojnici. Odtud se krojovaní maratonci vydávají zazpívat na obecní úřad, základní školu a další instituce nacházející se v obci. Hodové veselí tak v Buchlovicích dohasíná až v úterý.

Michael Lapčík