Jedny se odehrají v Mařaticích, kde zájemce čeká v sobotu od 12.00 u Mesitu sraz krojovaných a průvod s vyzvedáváním letošních stárků. Od 16.30 poté povolení hodů starostou města Stanislavem Blahou a od 20.00 hodová zábava v Klubu kultury Uherské Hradiště s bohatou tombolou a tanečky mařatické chasy, doprovázené dechovou hudbou Boršičanka Antonína Koníčka a cimbálovou muzikou Ohnica.

Další na řadě jsou hody v Březolupech. Ty zahájí sraz krojovaných v sobotu v 13.00 ve víceúčelové hale. Od 13.30 se uskuteční slavnostní průvod obcí, spojený s vyvoláváním stárků. V 15.30 přijme krojované starosta a v 16.00 se bude žehnat hodovému právu v kostele. Od 20.00 se mohou návštěvníci těšit na zábavu ve víceúčelové hale, kde jim k poslechu a tanci zahraje dechová hudba Staroměstská kapela a cimbálová muzika Bálešáci.

Poslední hodová zábava, kterou zde uvedeme, se odehraje v Nedakonicích. Na rozdíl od Mařatic a Březolup se sejdou krojovaní v 13.30 v kostele svatého Floriana, odkud vyrazí ve 14.00 na průvod pro stárky a následně pro povolení hodů starostou v areálu Sádky. Od 20.00 začne hodová zábava, kde zazní dechová hudba Nedakoňanka a cimbálová muzika Rubáš.

Hody, které se konají o víkendu mezi 19. až 20. říjnem jsou všechny s právem a nazývají se hody císařské.

„Říká se, že tenhle termín měl být pro všechny hody, aby se lidé veselili ve stejný čas, a pak mohli zase zpátky do roboty,“ uvádí k víkendové zábavě člen chasy v Březolupech Jiří Šimek. (TVoj)