„Led se teprve začíná tvořit. V následujících dnech bude vstup na zamrzlé plochy spojený s velkým rizikem prolomení ledu. Vstup na zamrzlé hladiny velkých vodních nádrží proto vůbec nedoporučujeme a nedoporučíme ho ani při několikadenních mrazech, kdy může mít zamrzlá hladina zdánlivě bezpečnou tloušťku,“ varuje mluvčí povodí Moravy Petr Chmelař.

V současnosti led na vodních nádržích teprve vzniká, zámrzy se pohybují maximálně v jednotkách centimetrů.

Vstup na led zatím zakázáno

„V průběhu týdne má sice dále mrznout, ale upozorňujeme, že s ohledem na hydrologickou situaci budeme operativně provádět manipulace na vodních nádržích a vlivem kolísání hladiny může dojít k prolomení zdánlivě dostatečně silné ledové celiny i při menším zatížení,“ vysvětluje skryté riziko Petr Chmelař.

Zákaz vstupu platí na vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo, což jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy. Zde platí zákaz vstupu obecně. Totéž se týká také střední novomlýnské nádrže. 

Co dělat, pokud se pod bruslařem proboří led?

V prvé řadě je třeba zachovat klid.

"Pokud jste v roli diváka, než se rozběhnete zachraňovat, zavolejte na tísňovou linku 112. Zkušený operátor vás navede, jak dále postupovat a vyšle na místo události nás," radí záchranáři.

Při záchraně tonoucího je dobré využít cokoliv, čeho se může ve vodě chytit – větev, bundu, lano, hokejku.

„Instinktivně by se člověk chtěl k místu rozběhnout, ale to bývá ta největší chyba,“ upozorňuje mluvčí zlínské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková. K místu neštěstí by se měl zachránce pohybovat plazením po břiše.

„Je také dobré přivolat další pomoc, která zůstane na břehu a má u sebe mobilní telefon,“ doporučuje Netopilová Sluštíková.

Při záchraně člověka ve ledové vodě jde samozřejmě o čas. Jak rychle dojde k podchlazení a ohrožení životních funkcí, závisí na mnoha faktorech.

„Doba po kterou je člověk ve vodě, její teplota i teplota vzduchu, vítr nebo oblečení, vše hraje roli. Každopádně pravidlo číslo jedna - co nejrychleji dotyčného vytáhnout, ovšem ne za cenu vlastního ohrožení života,“ apeluje mluvčí záchranářů.

Tonoucí by se měl pokusit rozložit ruce ze široka na led a snažit se dostat co nejdál na zamrzlou plochu a plazením co nejkratší cestou na břeh. "Pokud se led stále propadá, vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a zkuste si cestu prolamovat. I tady hraje důležitou roli rychlost, s přibývajícím časem budete vyčerpaní a cesta ke břehu bude náročnější," radí odborníci.

Hasiči radí, jak se bezpečně pohybovat na ledu v přírodě

 1. Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná síla je 10 centimetrů a led má namodralou barvu).
 2. Tloušťka ledu není stejná po celé ploše vodní hladiny. Zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, ke jsou různé nečistoty (například listí).
 3. K otvorům v ledu se nepřibližte! Jdou vytvořeny pro provzdušňování vody rybám.
 4. Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami. Zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení.
 5. Pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh.
 6. Na ploše pokryté sněhem nebo kalužemi dbejte zvýšené opatrnosti.
 7. Pokud led začne při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.
 8. Pokud se propadnete do ledové vody, nepropadejte panice! Paže rozložte ze široka na leda neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, vyhlídněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama.
 9. Při pokusech dostat se na led nebo břeh spěchejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.
 10. Pokud se popadne pod led někdo jiný, ihned volejte na tísňovou linku, až potom zachraňujte. Nikdy se k danému místu nepřibližujte ve stoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, delší větev, bundu, nebo opasek.
 11. Záchrance by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něj nestal zachraňovaný.
 12. Zachráněného, kterého vytáhnete z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo. Nikdy jej nenechávejte bez dozoru. Do příjezdu záchranářů s es ním snažte komunikovat.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR