Marek Šuránek je podle slov své maminky Michaely Habartové vůbec prvním, komu tato významná role při jízdě králů v jejich rodině připadla. Také je talentovaným hráčem fotbalového Slovácka. Jízdu králů absolvoval v doprovodu dvou pážat připravených s šavlí na jeho obranu.

Povolení k jízdě dal družině už dopoledne u tamní tvrze starosta Hluku Martin Křižan.

„Musíte být ale ohleduplní ke koním a pohostinní k návštěvníkům. Peníze od nich poctivě vybírejte, neschovávejte si je do svých kapes, abyste je mohli odevzdat zchudlé vrchnosti,“ řekl Martin Křižan ve své povolovací řeči.

Pak už se neslo městečkem ono okřídlené „Hýlom. Hýlom.“ a další vyvolávky jezdců. Po krátké obědové pauze se pak z dolního konce městečka sunul k fotbalovému stadionu průvod královské družiny s několika stovkami členů domácích i hostujících krojovaných souborů, které pak na stadionu pokračovaly vystoupeními v programu s názvem „Tradice? Přežívají!“

Mezi návštěvníky v Hluku byl i Bedřich Marek s partnerkou, jenž pochází z Liberce, ale do Hluku přicestovali z Brna, kde bydlí.

„Včera jsme byli na vystoupení Lúčnice, bylo to parádní, lidi se báječně, až do pozdních nočních hodin bavili a Lúčnicu odměnil plný stadion potleskem ve stoje. Jízdu králů jsem viděl v Hluku podruhé. Letos se mi to také moc líbilo, stejně jako před těmi pěti léty. Je skvělé, jak se tady ty tradice dodržují. Moc pěkný byl i závěrečný průvod,“ svěřil se Deníku Bedřich Marek.

Jízda králů se podle dochovaných záznamů jezdí už od roku 1885 ve Vlčnově. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé. Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. 

Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži. Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě Hluku, se jízda králů jezdívá také ve Vlčnově, Kunovicích a ve Skoronicích.