Nájemníci nechali svůj dům třeba opatřit tepelným pláštěm a novou střechou, oprav se dočkaly i některé byty, chodby a další prostory. Po řemeslnících ale zůstaly, podle slov některých obyvatel, závažné nedodělky. Po kolotoči stížností a složitých jednání v těchto dnech potíže obyvatel domu končí. Zástupci uherskobrodské stavební firmy Stavprogress většinu závad uznali a uvedli do pořádku. Podle nájemníků ale opravy trvaly zbytečně dlouho.

„Nová fasáda trpěla nerovnostmi, střecha měla větší mezery od základny, než je ve smlouvě. Také mi slíbili výměnu oken v mém bytě, která se neúměrně rosila. Ředitel dodavatelské firmy si nedostatky osobně prohlédl, trvalo však řadu měsíců a stálo mě to hodně nervů, než se rozhoupali k činům. Přitom vše mělo být v pořádku už v polovině srpna,“ potvrdil jeden ze stěžovatelů Antonín Trčka.

Představitelé dodavatelské firmy se hájí tím, že většinu stížností vyslyšeli. „Vyčistili jsme balkony, které řemeslníci značně znečistili a vyměnili problematická okna. Také jsme mezi horní základnu střechy a krytinu vložili těsnicí desku, aby se plocha nestávala hnízdištěm ptáků. Finančně jsme se vyrovnali s nájemníky, kteří upozornili, že jsme jim naúčtovali větší počet větracích mřížek, než odpovídalo skutečnosti. Nemohli jsme ale akceptovat požadavek na prodloužení tepelného pláště budovy až k zemi, protože bychom museli zároveň zbudovat nový okapový chodník. Jeho výstavba by nemohla být součástí reklamace,“ vysvětlil ředitel firmy Stavprogress Petr Vacula s tím, že ještě v říjnu vyčistí dělníci fasádu, na které se objevil rozměrný flek.

Většina oslovených obyvatel podobně rekonstruovaných domů ve městě se shodla v tom, že závažnější problémy s řemeslníky byly v jejich případě spíše výjimečné. „Zhruba před dvěma lety jsme také nechali dům zrekonstruovat. Drobné závady se v závěru objevily, k nápravě však došlo po ústní domluvě se stavbyvedoucím,“ komentovala Pavlína Strnadová z Hluku.

Přečtěte si také:

Hluk: problémy nájemníků nekončí

Hluk: dodavatel závady uznal

 

Hluk: opravu domu brzdí spor

PŘEČTĚT SI VÍCE ZPRÁV ZE SLOVÁCKÉHO REGIONU

Moje Slovácko Sport Kultura Podnikání Černá kronika Týdeník