Letošní ročník byl už třetí v pořadí a jako obvykle jej zorganizoval Dům dětí a mládeže Pastelka v Uherském Ostrohu.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích ve věkovém rozmezí od 7 do 24 let. Hodnotila se originalita, choreografie, technika provedení, synchron, náročnost, nasazení, výraz a vzhled.

Všechny z těchto bodů si vzala sledovala šestičlenná porota složená z odborníků na pohyb.

„Letošní ročník hodnotím velmi pozitivně. Děti se hýbou a mají z toho radost, což přesně vystihuje naše motto, které zní „pohybem ke zdraví a dobré náladě“,“ pochvalovala si v průběhu soutěže jedna z jejích organizátorek Vlaďka Morávková.

Nejlepší tanečníci aerobicu v jednotlivých kategoriích získali poháry, diplomy a věcné ceny. Výjimkou nebyly ani dodatkové ceny poroty.