SLEDUJEME Penkův dvůr v Hluku

„Rekonstrukce se nachází několik let pořád ve stejné fázi, ačkoliv jsme se za poslední rok přiblížili ke konečnému spuštění všech potřebných prací. Budovy, které byly vedeny jako zbořeniště, byly zapsány znovu do katastrální mapy, což byl jeden z hlavní kroků směrem vpřed," zmírnil optimismus starosta Hluku Martin Křižan.

Z hlediska úřadů tak už nic nebrání tomu, aby se s přestavbou začalo. „V roce 2016 jsme vyčlenili částku jeden milion korun na zpracování projektové dokumentace a přípravu všech potřebných podkladů. Našim letošním cílem je dovést celý záměr do fáze získání stavebního povolení. Pokud vše půjde dobře, v v roce 2017 by se mohly zahájit stavení práce," držel starosta u zemi budoucí plány.

O zachránění historické hodnoty dvora se také dlouhodobě zasazoval Spolek pro ochranu Penkova statku, především v osobě Miroslava Šuránka. Ten se domnívá, že nastavené tempo radnice je pomalé, a to i tehdy, kdyby šlo vše podle plánu.

„V lednu jsme zaslali na město dopis, kde jsme chtěli vysvětlit, proč se nevyčerpaný rozpočet z roku 2015 na opravu poškozených budov na nádvoří, jenž činil kolem tří milionů korun, zmenšil v roce 2016 na pouhý milion, který je určen jen na projektové zpracování. Dopis bohužel zůstal bez odezvy," posteskl si Miroslav Šuránek.

V současné chvíli tak městu zůstává vybrat projekt, který by se nejlépe shodoval s jejich představami. Martin Křižan se kvůli jeho vypracování před časem sešel i s Vladem Miluničem, který je autorem například Tančícího domu v Praze. „S panem architektem jsem se setkal, nicméně se nakonec naše názory o konečném vzhledu Penkova statku rozcházeli," konstatoval starosta. Na výběrové řízení a zvolení nejlepšího návrhu si tak objekt bude muset ještě počkat, přitom většině obyvatel s postupem času dochází trpělivost.

„Žiji v Hluku už víc jak 70 let a město dobře znám. Myslím si, že doba opravdu nazrála, aby se s tím něco dělalo. Koho potkám, ten se mě ptá, proč se s tím nic nedělá a já nedokáži jednoznačně odpovědět. Na druhou stranu současnému vedení radnice věřím a myslím si, že vše spěje ke zdárnému konci," prozradil Hlučan Josef Kadlčík.

V minulosti se o rekonstrukci Penkova statku jednalo již několikrát. S prvním nápadem na odkoupení areálu a jeho přestavby přišel v roce 2011 Miroslav Šuránek. Po krachu jednání byl v roce 2012 založen Spolek na ochranu a obnovu Penkova statku, který chtěl zabránit demolici celého areálu prohlášením jej za kulturní památku. Roku 2013 ministerstvo kultury zamítlo žádost prohlásit historické nádvoří za památku a město začíná se statiky řešit, zda-li celý areál zbořit nebo opravit. Nakonec se v roce 2014 radnice rozhoduje podle zprávy statiků komplex budov zachránit a vyčleňuje pro tento účel ze svého rozpočtu tři miliony korun. Plánované práce však brzdí evidence budov Penkova statku jako zbořenišť, na které není možné získat stavební povolení. Znovu zaevidovat budovy se daří až v roce 2015. Na začátku roku 2016 se vyčleňuje milion korun na vyhotovení projektové dokumentace, která by měla dát Penkovu statku konečnou podobu.