Letos od začátku dubna čeká tuto místní pamětihodnost využívanou pro kulturní účely, generální obnova za více než 50 milionů korun. Dominantou města je farní kostel sv. Vavřince z let 1741 – 42, renovovaný v roce 1854. Město a jeho okolí se stalo dějištěm historického románu Františka Kožíka Na dolinách svítá.

Jednou za tři roky, na přelomu června a července, se v Hluku konají Dolňácké slavnosti s jízdou králů. XXIV. ročník této akce se uskuteční letos od 30. června do 4. července. Králem bude Marek Šuránek, kterého představili na krojovém plese před dvěma lety.

„Oslavy nechceme nijak omezovat a plánujeme je v rozsahu jako před pandemií, pokud nedojde k zásadním hygienickým opatřením,“ uvedl starosta Hluku Martin Křižan.

Tři roky chystaný projekt

Koncem letošního března by vedení hlucké radnice chtělo začít s dalším velkým projektem, a to s obnovou kanalizační sítě v téměř kilometrové délce a modernizací Čistírny odpadních vod (ČOV).

„Tento projekt byl připravován tři roky, podobně jako projekt tvrze. Důvodem je především přeložka kanalizační stoky pod krajskou komunikací, procházející centrem města, kterou chce Ředitelství silnic Zlínského kraje v nejbližších letech rekonstruovat. Modernizací ČOV si zajistíme bezproblémový provoz na další 20 let i s ohledem na zpřísňující se limity pro vypouštění vyčištěných vod z ČOV,“ uvedl Martin Křižan. 

Fanoušci se po pandemii konečně dočkali odkládaného koncertu Debustrolu v uherskohradišťském klubu Mír.
Debustrol v klubu Mír se fanouškům odměnil za covidové čekání

Další letos plánovanou investicí je podle jeho slov rekonstrukce veřejného osvětlení a rozvod optických kabelů v ulici Družstevní.Ve středně a dlouhodobém výhledu by podle Martina Křižana měla přijít na řadu celá řada věcí.

„Například revitalizace Penkova statku i prostranství kolem sportovní ubytovny, rekonstrukce budovy bývalé obecní restaurace, základní školy, dostavba tří tříd v mateřské škole, proměna chodníků do bezbariérových tras a tak dále. Pochopitelně těch věcí je spousta,“ poznamenal závěrem hlucký starosta.