„Hlavním cílem ankety i dalších činností Stromu života je posilování místní komunity, vztahů mezi lidmi a jejich všímavého postoje k zeleni. Stromy, ačkoli často nemají v naší kulturní krajině lehký život, jsou srdcem přírody a zaslouží si tedy naši pozornost a péči,“ uvedla Adéla Badáňová z Nadace Partnerství.

Uspět by podle ní mohl v anketě i některý ze stromů rostoucích na Slovácku. Stačí k tomu docela málo. Svůj oblíbený strom může navrhnout do 29. května každý jednotlivec, rodina, obec, sdružení, škola, firma a jakákoliv další organizace či instituce.

„Přijímáme návrhy individuální, kolektivní i návrhy stromů, které zvítězily v místních nebo regionálních kolech ankety. Ze všech došlých návrhů vybere v průběhu června a července porota složená z odborníků a osobností dvanáct stromů- finalistů,“ objasnila Badáňová další průběh soutěže. Pro vybrané stromy pak může od 1. srpna do 10. října hlasovat široká veřejnost. Občané a instituce mohou podpořit „svůj“ strom prostřednictvím dárcovských SMS a hromadných hlasovacích archů.

V uplynulých dvou letech hájily barvy Slovácka hned dva stromy. V roce 2008 to byla Prakšická hrušeň polnička, která mezi dvanácti finalisty skončila na devátém místě. V loňském roce byla o jeden stupínek lepší Zlámanecká oskeruše, která dostala ve finálovém kole 2 314 hlasů. Na vítěznou lípu v obci Kotel-Osečná v Libereckém kraji jí chybělo bezmála devět tisíc hlasů.

„Pro mě ani pro obec nebylo až tak důležité, na kterém místě se Zlámanecká či Antoškova oskeruše umístila. Radost jsme měli z toho, že ji odborná porota zařadila mezi dvanáct finalistů,“ nechal se slyšet starosta Zlámance Jiří Chmela. Podle jeho vyjádření je až s obdivem, že několik staletí stará oskeruše vydala ještě vloni své plody.

„Do dutiny kmene stromu, který byl kdysi vypálen se vejdou čtyři osoby. Raritou je, že Antoškova oskeruše je zakreslena v ručně zpracované mapě z roku 1836,“ vzpomněl zajímavost starosta a dodal, že v katastru obce je podle něj ještě deset dalších oskeruší. „Zlámanečtí si ty stromy tak oblíbili, že větévku oskeruše mají ve znaku obce, kterým se mně na tamní radnici pan starosta pochlubil,“ libovala si Badáňová.

Návrhy svých stromových favoritů mohou lidé posílat na adresu Strom života, Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno. Obálku je třeba označit heslem „Strom roku“. Je možno využít i elektronickou poštu strom.zivota@nap.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní ankety proběhne v rámci brněnského divadelního festivalu připravovaného ke Dni stromů. „Tento svátek stromů se v České republice každoročně slaví 20. října. Na slavnostní vyhlášení výsledků budou pozváni navrhovatelé všech finalistů. Navrhovatelé prvních tří stromů s největším počtem hlasů budou symbolicky oceněni,“ dodala Badáňová.

Sluší se podotknout, že v jednom z prvních ročníků Stromu života se o titul strom roku ucházel sekvojovec obrovský z Břestku-Chabaní.