Přihlásit se mohou babičky ve věku od 55 let s trvalým pobytem ve Zlínském kraji.

„Současné babičky to mají tedy v mnoha ohledech složité, ale mnohé jsou ukázkou, že se to dá zvládnout,“ popsala Michaela Blahová, radní pro oblast sociálních věcí, která převzala nad soutěží záštitu.

Přihlášené babičky se utkají 1. října na Hotelu Moskva ve Zlíně. Do soutěžních disciplín je zařazen řízený rozhovor, ve kterém každá soutěžící představí sebe, svůj kraj a bydliště . Dále musí babičky ukázat, co umí. Zde je možné předvést zpěv, tanec, recitaci, sport, ukázku vlastní tvorby, hru na hudební nástroj a jiné. Soutěž uzavírá módní přehlídka ve společenském oblečení dle vlastního výběru nebo lidovém kroji.

Cílem projektu je posílení mezigeneračních vztahů a propojení trávení volného času celé rodiny. Vítězka krajského kola se zúčastní celorepublikového kola 18. listopadu v Olomouci.