Hlavní silniční tah na Slovensko bude uzavřený v předpokládaných intervalech od 10 do 11 hodin a potom ještě jednou od 12 do 13 hodin, a to konkrétně v úseku od světelné křižovatky po křižovatku s ulicí Vlčnovská v Uherském Brodě.

Objízdná trasa bude vyznačena přechodným dopravním značením.