„Od roku 1985 do roku 2006 jsme přitom zaevidovali celkem šestnáct případů, v minulém roce pak přibylo pět nových onemocnění,“ uvedla vedoucí protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Hana Tkadlecová. Počty nakažených jsou přitom podle ní ve skutečnosti ještě mnohonásobně vyšší.
„Od roku 2003 dochází k navyšování počtu nakažených. Stoupající trend může být sice způsoben větší zodpovědností občanů, kteří se po rizikovém chování jdou otestovat. Máme ale obavy, že se toto onemocnění mezi lidmi skutečně více šíří,“ podotkla Tkadlecová.

Celkem je teď v kraji čtyřiadvacet evidovaných lidí, kteří jsou nositeli viru. „Nejčastější cestou přenosu je stále nechráněný pohlavní styk. K zabránění onemocnění přitom stačí tak málo – být si věrní a chránit se kondomem,“ doplnila hygienička.

Informací o nebezpečí nákazy a jejího přenosu je přitom podle ní dostatek. „V poslední době se ale zaměřuje prevence spíše na přesně cílené akce pro menší skupiny než na hromadné kampaně,“ nastínila. Řada údajů je podle ní k nalezení zejména na internetu. „Problém je ale v tom, že je tam nehledají lidé, kteří je nejvíc potřebují, nebo je začnou hledat pozdě,“ nastínila Tkadlecová. S většinou organizací, které k prevenci přispívají, přitom hygienici spolupracují. Lze si i nechat udělat anonymně test, který zjistí, zda člověk není nakažený. „Jde to ve Zdravotním ústavu se sídlem ve Zlíně, a to na jeho zlínském a vsetínském pracovišti,“ upřesnila.

Prevenci podporuje i kraj, i když nepřímo. „Zlínský kraj přímo na podporu prevence šíření viru HIV a AIDS nepřispívá, podporuje ale kontaktní centra, která se zabývají podporou a ochranou ohrožených osob a protidrogovou prevencí,“ nastínila Martina Janochová z tiskového odboru krajského úřadu.
Jedním z takovýchto zařízení je i zlínské kontaktní centrum provozované občanským sdružením Onyx. „Základem naší práce je poradenství a výměna jehel a stříkaček pro narkomany. Tak se snažíme zabraňovat mimo jiné šíření HIV,“ vysvětlil tamní pracovník Petr Sedláček. Klienti centra se také mohou nechat otestovat pomocí odběru slin. Zjištěné případy pak také hlásí hygieně.

Pokud je člověk HIV pozitivní, musí podle hygieničky Tkadlecové vyhledat jedno z AIDS center, kterých je v republice asi desítka. Jedno z nejbližších funguje při Klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava.

„Lidé, u kterých byl zjištěn virus HIV, k nám docházejí nejméně třikrát do roka, podle aktuálního zdravotního stavu,“ uvedla lékařka tamního centra Alena Zjevíková. Na základě vyšetření nasazují pacientům léky. „Při včasném zahájení léčby, která se provádí zejména antiretrovirovými léky, se daří odvracet nástup nemoci AIDS,“ přiblížila.

Jak nastínila, polovina nakažených lidí bez léčby dospěje k rozvinutí choroby AIDS do deseti let. Pokud jsou léčeni včas, může se termín rozvoje nemoci výrazně oddálit. „Virus HIV je sice nevyléčitelný, ale dnes už dobře léčitelný. Někteří klienti nás navštěvují už patnáct, ale i dvacet let,“ řekla lékařka. V centru přitom pomáhají řešit také jejich sociální a psychologické problémy.