Jedním ze zvoníků, tím hlavním, je devatenáctiletý David Vojáček, student Stojanova gymnázia Velehrad. O zvonech v tamní bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metodě a v kostelíku Zjevení Páně, zvaném Cyrilka, přihlásil do SOČ svoji soutěžní práci pod názvem Velehradské zvony v proměnách času.

„Práci jsem psal pod vedením Mgr. Michaely Psíkové. Postupně jsem prošel s mou prací okresním a krajským kolem, kde jsem v obou získal první místo a v celostátním kole jsem se umístil ve svém oboru na pátém místě,“ spíše konstatuje, než se chlubí David Vojáček.

Ke zvonům ve velehradských věžích poprvé vystoupal jako žák základní školy v hodině náboženství, a to s řeholnicí Zdeňkou Trčkovou z místní provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.

„Tehdy mě zaujalo, že zvony jsou hodně vysoko a málo o nich lidé vědí. A tím byly zvony pro mě záhadné. Zvonit jsem začal ve svých jedenácti letech. Rozhýbat nelehké zvony, z nichž největší nese název sv. Josefa a Terezie Ježíšova, vážící 5,3 tuny, mě naučil tehdejší velehradský zvoník Martin Slavík,“ loví David v paměti.

Sedmý ročník závodu na Starých Hutích ovlivnil déšť.
Starohuťské tragačové závody mezi kapkami deště

Prozradí, že pravidelně se zvoní ručně jenom v neděli, a to čtyřikrát. Pokud není nějaká slavnost, tak ve všední den je zvon poháněn elektricky.

Ve zvonění se David střídá s ostatními zvoníky. Většinou zvoní dvakrát do týdne. Z jednadvaceti zvoníků a zvonířek chodí většina zvonit občas, pravidelně každou neděli osm zvoníků, kteří se každou druhou neděli střídají.

„Pouze ručně se zvoní na tři velké zvony v průčelních věžích baziliky, na elektrický pohon zvoní všechny tři zvony v sanktusové věži nad křížením lodí baziliky. Všechny zvony na věžích baziliky i kaple Cyrilky zvoní najednou jenom jednou v roce, a to před slavnostní mší 5. července, která se koná na nádvoří před bazilikou,“ vysvětluje zvoník David Vojáček.

Doplní, že z věží baziliky zní všechny zvony o Vánocích, Velikonocích, Letnicích, Dnech lidí dobré vůle, Malé pouti, Pouti Matice velehradské, Pouti za jednotu křesťanů a Zimní pouti. Každý z šesti velehradských zvonů vyžaduje pro svoji váhu trochu jiné zacházení.

Ke zvonům v serpentinách věží baziliky musí zvoník vystoupat 111 kamenných a dřevěných schodů. Na moji otázku, zda musí mít zvoník dobrou fyzičku, David odpoví: „Zvon je hudební nástroj, takže spíše záleží na technice zvonění než na síle. Někdy útlá žena dokáže zvonit lépe než netalentovaný silný chlap. Při zvonění nezáleží až tak na síle. Zvoník se prostě musí se zvonem sžít,“ prozrazuje David ze zákoutí své dobrovolnické profese.

Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě.
Cyrilometodějské centrum provede od pravěku po středověk

Nejstarším velehradským zvoníkem je podle jeho slov Pavel Tománek, nejmladším Vojtěch Švec. Občasným velehradským zvoníkem je páter Miroslav Herold, který chodí zvonit v průměru jednou až dvakrát do měsíce.

„Velké zvony v průčelních věžích baziliky byly odlity v roce 1738. Od té doby se s nimi zvoní pouze ručně a s citem. Zpravidla se zvoní ručně deset minut, v nedělní poledni sedm minut. Zvoníci si chrání svůj sluch špunty nebo sluchátky. Každý dle svého uvážení,“ řekne upřímně zvoník David Vojáček, který za velehradského zvoníka získal i svého tatínka, Aloise.

Slavnostní zvonění 5. července 2022

Velké slavnostní zvonění před hlavní letošní bohoslužbou začalo 5. července v 9:40 zvonem v kostele Zjevení Páně, lidově Cyrilka. V 9:46 se postupně přidalo všech šest zvonů baziliky. Přesně v 9:55 přestal zvonit zvon na Cyrilce, kde zvonila velehradská zvonířka Markéta Hrabincová. V 9:58 skončily zvonit všechny tři zvony v sanktusové věži, na které zvonili zvoníci Pavel Tománek a Zdeněk Tománek, spolu se zvonířkou Kateřinou Tvarůžkovou.

Silnice v Lopeníku
Začaly stavby dvou mostů v kraji a rozjedou se opravy 22 silnic. Kde všude

O minutu později, tedy v 9:59 utichly zvony v jižní věži baziliky – dva zvony, které obsluhovali Adam Salinger, P. Miroslav Herold SJ a David Vojáček. Těsně před odbitím věžních hodin, v 10:00, dozněl i největší velehradský zvon, Sv. Josef a sv. Terezie v severní věži, na který zvonili: Alois Vojáček, Zdeněk Milka a Stanislav Hladký. Všem zvoníkům patří velký obdiv, protože zvonili na všech sedm velehradských zvonů ručně.