Historicky první odborný seminář tohoto charakteru se konal v návaznosti na 750. výročí založení královského města. Zájemci naslouchali výkladům týkajících se třeba pravěkého osídlení Hradiště, založení města, ale i nejstarších městských knih a dalších zajímavostí. Mezi přednášejícími nechyběl archeolog Luděk Galuška, historička Blanka Rašticová a další specialisté. „Na konferenci přijelo 37 účastníků z řad pedagogů, historiků a ostatních zájemců včetně několika desítek studentů,“ poznamenala hlavní organizátorka akce Miroslava Poláková, která seminář připravila s týmem svých kolegů.