Podle zatím dostupných informací tak ode všeho trochu. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek pro Deník v úterý uvedl, že jisté již je to, že zůstane zachována budova gynekologie, neurologie a LDN.

O tom, jak by mělo v budoucnosti celé území vypadat, jednali v úterý za zavřenými dveřmi zástupci Zlínského kraje a města Zlín se zástupci dvou, kraji vybraných architektonických kanceláří.

Později se setkání zopakuje i se zástupci dvou kanceláří architektů, které si vybralo město Zlín.

V závěru kolotoče pracovních schůzek pak komise v létě vybere kancelář, která vyhotoví studii nového území.

„Představili nám své záměry a každá z těchto kanceláří uchopila projekt jinak, což je zajímavé, protože již nyní máme z čeho vybírat,“ hodnotil úterní schůzku hejtman Jiří Čunek.

Pro něj z tohoto jednání však vyplynulo, že celé území po areálu KNTB, by mělo koupit město od kraje a rozhodovat si samo o tom, co tam vznikne. A to chce zástupcům města podle svých slov nabídnout.

„Drtivá většina věcí které tam budou, jak bydlení, tak služby pro veřejnost a pro sociál, jsou hlavně pro město,“ míní hejtman s tím, že kraj by si tak nechal jen ty budovy, ve kterých chce provozovat sociální služby.

Podle hejtmana jde o budoucnost, která se bude týkat města a kraj s nimi nebude mít mnoho společného, proto by mělo město toto území vykoupit celé a rozhodovat o něm.

Podle hejtmana by tak bylo ideální to, že by si město o území rozhodovalo samo a nevzkazovalo by kraji co by na něm chtělo. A jak vysokou částku by muselo město za vykoupení areálu KNTB zaplatit?

„Celé území jak leží a běží, bylo odhadnuto na miliardu 200 milionů až miliardu 500 milionů korun. Pro město Zlín to není nic, co by nemohlo zrealizovat,“ doplnil Jiří Čunek.

„Vše bude ještě otázkou dalších jednání,“ reagoval na nápad hejtmana zlínský primátor Jiří Korec. Ten současně připomněl, že zadání města a kraje, jak by mělo území vypadat, je jednotné.

„Jde o to, že to není to, že by si město vymýšlelo něco speciálního. Jen upozorňujeme na památné hodnoty a podobné věci. Co víme je, že by tam měly být byty, sociální služby a zdravotní služby pro východ města. To znamená obvodní lékaři, zubaři, a jiné služby,“ uvedl primátor.

Tempo, které nasadil hejtman s cílem postavit novou nemocnici Jiří Korec nechce komentovat.

„Už nekomentuji že kraj dělá procesně věci jinak,“ reagoval na to, že pokyn k vypracování návrhu prý dostali krajem vybraní architekti o měsíc dříve než ti, které vybralo město.

„My spěcháme hodně, protože nás každý den v tom území stojí desetitisíce korun ztrát. Proto potřebujeme postavit co nejrychleji novou nemocnici, aby se ta stará odstěhovala a my nemuseli investovat do starých budov, do oprav. Zvlášť když víme, že se budeme stěhovat, tak tam již nechceme investovat, proto spěcháme,“ vysvětlil Jiří Čunek.

Vizualizace nové krajské nemocnice