Jen před několika dny v prostorách školy kompletně vyhořela celá rozvodová skříň. Na žalostný stav elektrických rozvodů poukazuje i audit, přiznává ředitel Stanislav Nemrava. „Z auditu z roku 2009 vyplývá, že kromě mnoha závad jsou pro školu alarmující rizika, které nejsme schopni sami odstranit a které ohrožují bezpečnost především dětí a pedagogických pracovníků," zmínil.

A jeho výčet je daleko hrozivější. Zastaralá elektroinstalace, zvětšující se praskliny v místnostech, poškozené přístupové cesty a nevyhovující stav únikové cesty v zadní části školy, děravé pavlače, nedostatečný způsob vytápění prostor školy a absence topení na chodbách, poškozený plášť budovy, odpadávající omítka… to je jen několik málo z „vlastností" dnešního sídla jedné z největších základních uměleckých škol v celé zemi

Studie se bude měnit

Poslední technické problémy jen nasvědčují, že je nejvyšší čas jednat. Možná v pravou chvíli přichází iniciativa z hradišťské radnice, která se situací začala v posledních týdnech zabývat.

„V současné době pracujeme na zredukování původní studie, která navrhovala opravy zmíněné budovy v částce téměř 70 milionů korun. Až se dobereme k uskutečnitelnému závěru, budeme hledat vhodné dotační tituly a finanční prostředky na opravu školy," ujišťuje starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský.

A kraj coby zřizovatel školy? Konstatuje, že škola momentálně na opravy peníze nemá. „Hledá se však cesta k jejich získání, například formou projektu v rámci Regionálního operačního programu," konstatovala mluvčí Krajského úřadu ve Zlíně Gabriela Sýkorová Dvorníková.

I přesto, že finanční prostředky nejspíš prozatím fyzicky nikde neleží, škola už plánuje evakuaci ze svého současného působiště. „Od nového školního roku bude výuka ZUŠ Uherské Hradiště přestěhována na přechodnou dobu do náhradních prostor. Výuka hudebního oboru bude probíhat v Domově mládeže v Revoluční ulici, pro výuku tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru vybíráme prostory z několika vhodných objektů v centru města," má už jasno o fungování školy v novém školním roce její ředitel Stanislav Nemrava.

Radnice je však v této souvislosti daleko zdrženlivější. „Všechny kroky, které nás čekají, jsou záležitostí minimálně měsíců. Září určitě není reálné pro začátek jakýchkoliv prací. Pouze za ideálních podmínek by přicházel v úvahu nejdřív konec letošního roku," nastínil pohled radnice Květoslav Tichavský.

Počátky Základní umělecké školy v Uherském Hradišti sahají do roku 1939, dnes má tato instituce téměř 1700 žáků ve 4 oborech a 65 učitelů, čímž patří mezi největší základní umělecké školy v republice.

Samotná budova ZUŠ na Mariánském náměstí, ve které škola sídlí od svých počátků, se v současnosti nachází v neutěšeném technickém stavu. Dům požívá určité ochrany, neboť se nachází v městské památkové zóně města Uherské Hradiště, ale samotný jako kulturní památka chráněn není. Naposledy byla na objektu v roce 2006 opravena střecha a okna, nicméně nutností je kompletní rekonstrukce, která si vyžádá kolem 50 milionů korun. Největšími problémy jsou jak finance, tak také skutečnost, že samotná budova je majetkem města Uherské Hradiště, ale zřizovatelem školy je Zlínský kraj.