Důvodem je jejich havarijní stav – na první pohled viditelné defekty, kvůli čemuž si radnice v Uherském Hradišti nechala zpracovat odborný stavebně statický posudek na celý objekt kašny.

Po provedeném průzkumu podle informací radnice statik konstatoval, že se jedná o velmi vážné statické vady, které budou zcela jistě pokračovat dál. Havarijním stavem jsou nejvíc zasaženy pylony, které odstupují od vany kašny.

„Konstrukce vlastní kašny a pravděpodobně i spodní části vertikál jsou podle posudku tak degradované a natolik se rozpadají, že jakákoliv sanace je nemožná. Bylo nám doporučeno jediné řešení, kterým je provedení demolice všech konstrukcí,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha.

Radnice proto učinila patřičné kroky k zabezpečení prostoru kolem kašny a objednala řízenou demolici všech tří pylonů, které budou odstraněny do konce června.

Budoucností této části náměstí Míru se město bude dále zabývat.

„Celý prostor si rozhodně zaslouží revitalizaci a já pevně věřím, že své místo zde do budoucna najde i nový vodní prvek,“ řekl starosta.

Autorem kašny, která není kulturní památkou, ani není umístěna uvnitř památkové zóny, je Ing. arch. Zdeněk Michal (mj. autorem projektu neofunkcionalistického kina Hvězda). Kašna tam byla vybudována jako součást na svou dobu výjimečné architektury kina Hvězda.

„Na náměstí byla umístěna v roce 1971, kdy bylo v rámci akce "Z" upraveno prostranství před Sportovní halou. Nad přibližně obdélníkovým, hodně členěným bazénkem se tyčí 3 betonové vertikály – symboly stupňů vítězů. V roce 2003 byla fontána částečně rekonstruována, z finančních důvodů byla oprava pylonů přesunuta na rok 2008, kdy byla provedena demontáž stávajícího obkladu a osvětlení,“ doplnil mluvčí Jan Pášma.

Vrcholem festivalu TSTTT byl 41. ročník Fotografické soutěže
Fotografie, kaktusy, ekologie, další ročník TSTTT je minulostí