Ředitel Plavebního úřadu Přerov Tomáš Ostrčil navíc potvrdil, že se jedná o stejné plavidlo, které na sklonku roku 2020 zůstalo "viset" na břehu Moravy o pár kilometrů dál po proudu u železničního mostu, za což se jeho provozovatel nevyhnul pokutě.

„Událost jsme zaevidovali a kontaktovali majitele plavidla. Zároveň jsme věc oznámili Povodí Moravy a Státní plavební správě Přerov, která se jí bude dále zabývat,“ sdělila v pondělí 17. ledna Deníku mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.

Bezprizorní hausbót na břehu řeky Moravy.
Bezprizorní hausbót visí už sedm týdnů na břehu řeky Moravy

Plavidlo je podle Hasičského záchranného sboru ukotveno na břehu, uvnitř se nikdo nenachází a nic z něj nevytéká.

„Provozovatel plavidla je podezřelý ze spáchání několika přestupků. V současné době spolupracujeme s Policií ČR, Povodím Moravy, s.p. a s Odborem životního prostředí města Uherské Hradiště na zajištění všech podkladů. Jedná se o stejné plavidlo a stejného provozovatele, které nasedlo na břeh řeky Moravy (na podzim 2020 pozn. red.). Předchozí protiprávní jednání provozovatele plavidla bylo vyřešeno udělenou sankcí – pokutou,“ prozradil Tomáš Ostrčil.

Mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma potvrdil, že tamní Odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel 25. ledna 2022 od Státní plavební správy – pobočka Přerov žádost o vyjádření, zda při převrácení hausbótu došlo či nedošlo ke znečištění vod či ohrožení její kvality.

Na řece Moravě v Jarošově se převrátil hausbót.
Na řece Moravě v Jarošově se převrátil hausbót

„O tom, jak k převrácení hausbótu došlo, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí nemá žádné informace. Pokutu až do výše 200 tisíc korun lze uložit fyzické osobě v případě nezabránění úniku závadných látek z plavidel do povrchových vod. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí však v této souvislosti žádný únik závadných látek neřešil, ani v dané věci neobdržel žádný podnět,“ uvedl Jan Pášma.