„Původně jsme počítali s výměnou krytiny a věžičky. Dopadlo to ale tak, že jsme museli shodit celou střechu,“ uvedl starosta Jankovic František Šimek. Dotace ze Státního zemědělského investičního fondu pokryla 90 procent z celkového rozpočtu 420 tisíc korun. Deset procent nákladů uhradili Jankovičtí z obecní pokladny. S brigádnickou výpomocí hasičů a občanů, kteří se bez nároku na mzdu podíleli na demontáži střechy, malbě a terénních úpravách, by se vyšvihly náklady na víc než půl milionu korun.