„Pokud železné harampádí vynesli obyvatelé obce na viditelné místo před své domy, měli s ním díky dobrovolným hasičům, vyzbrojených rukavicemi, o starost méně. Ti tento odpad naložili na některé ze tří menších nákladních aut a odvezli je do přistaveného velkoobjemového kontejneru,“ informoval Marek Balcárek, velitel kudlovické zásahové jednotky dobrovolných hasičů a starosta hasičského okrsku.

Pokud měli zejména starší lidé kovový šrot či elektrospotřebiče ve svých dvorech a chtěli se jich legálně a bezplatně zbavit, stačilo požádat hasiče, aby se postarali o jejich odklizení.

„Protože staré železo a nefunkční elektrospotřebiče sbíráme po dědině každý rok, nebyl jimi tentokrát kontejner zcela zaplněný. Železné harampádí a staré elektrospotřebiče zamíří z naší obce do firmy Metalšrot Staré Město,“ shrnul v kostce sběrovou akci Marek Balcárek.

Podotkl, že chce-li radnice po občanech, aby odpad třídili, snaží se jim tamní hasiči umožnit, aby se železného odpadu a starých elektrospotřebičů mohli s co nejmenším úsilím a bezplatně zbavit.

„Díky tomu, že po několik let pořádají naši hasiči jednou ročně sběr starého železa, není v katastru obce černých skládek, na nichž se s vysloužilými elektrospotřebiči hromadilo,“ neskrývala radost kudlovická starostka Renata Čechmánková.

Prozradila, že v průběhu letošního roku se dočkají hasiči tolik potřebné rekonstrukce zbrojnice. V jejím první patře bude vybudována učebna, šatny a kompletní sociální zařízení.