A přece je to muž, kterého snad znají všichni Hradčované, ale i většina dobrovolných hasičských funkcionářů na Uherskohradišťsku. Při nedávném okresním shromáždění představitelů Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH ČMS) převzal František Mikuláštík Medaili za mimořádné zásluhy. „Právem mu ji udělilo Sdružení hasičů ČMS Praha za jeho dlouholetou práci ve prospěch sboru dobrovolných hasičů v Hradčovicích, jehož je už čtvrt století starostou. Kromě toho je členem výkonného výboru Okresního sdružení hasičů (OSH) ČMS,“ řekla na adresu držitele jednoho z nejvyšších hasičských ocenění pracovnice OSH Naděžda Dyčková.

Když se Mikuláštíka zeptáte, komu vděčí za to, že před dvaatřiceti lety vstoupil do řad členů dobrovolných hasičů, odpoví: „To mám po dědovi Františku Janoškovi a tátovi Františkovi, který, ač je mu dnes dvaaosmdesát let, je stále členem našeho sboru. Do něj vstoupil jako dvacetiletý. V naší rodině se hasiččina dědí z otce na syna.“ Každý z rodičů by se mohl pyšnit, kdyby slyšel tato slova z úst svého potomka.

Možná se jich jednou dočká František i od svých synů Pavla a Michala, kteří jsou rovněž členy dobrovolných záchranářů v modrých uniformách. „Hasičkou je i moje manželka Miroslava a dokonce už i devítiletá vnučka,“ pyšní se Mikuláštík, který řadu let pracoval jako požární technik v JZD Poolšaví, dnes je zaměstnancem Obecního úřadu v Hradčovicích.

Jiskřičky v očích se mu zablýskly, když začal hovořit o šedesátičlenném hasičském sboru, jehož je pětadvacet let starostou. „Práce dobrovolných hasičů, to nejsou jen vzrušující sekundy nabité spěchem, ve kterém jde často o záchranu značných materiálních hodnot, ba i lidských životů. Je to péče o techniku, o naše víceúčelové zařízení, které jsme si vybudovali roce 1987 a k němu časem přistavěli sklad, ale také o výchovu našich dvaceti nástupců,“ zní ze starostových úst výčet aktivit hradčovických hasičů. A přesto jejich úloha v oblasti prevence proti požárům byla zákonem o požární ochraně omezena. „Preventivní kontroly prováděné členy SDH byly zrušeny a sbory mohou působit jen jako poradní orgány, jsou-li o to požádány. Jsem jednoznačně pro to, aby preventivní kontroly byly opět obnoveny,“ dodal Mikuláštík.