Na otázku, komu vděčí za to, že před devětačtyřiceti lety vstoupil do řad dobrovolných hasičů v rodných Jankovicích, odpoví: „U nás je hasiččina v rodině. Hasiči byli dědové i můj otec. Řekl bych, že tenhle koníček se dědí v rodině Balcárkových z otce na syna.“

V jeho šlépjejích jdou synové Marek a Josef, oba jsou členové kudlovické zásahové jednotky. První z nich je jejím velitelem, druhý zástupcem starosty hasičů v obci. „Nejstarší syn Pavel je zase velitelem zásahové jednotky v Babicích. Radost mám ze sedmiletého vnuka Marka, který je členem našeho sboru,“ pochlubil se Josef Balcárek starší.

Vrásek na čele mu ale přibylo při hovoru o výchově hasičského dorostu v Kudlovicích. Sbor, který je jinak velmi aktivní, totiž nedisponuje proškolenými instruktory, kteří by měli na starost výchovu hasičské mládeže v obci.

„Na mladých lidech musíme stavět budoucnost našeho hasičského sboru. Ať si nikdo nemyslí, že být hasičem je jen fandovství k modrým uniformám. Kromě zásahů při požárech a živelných pohromách je neméně důležitá preventivní činnost, péče o techniku a hasičskou zbrojnici,“ naznačil Balcárek.
Stejně jako členové dalších společenských organizací se muži v modrých uniformách podílejí na životě obce.

„Pro děti z vesnice pořádáme v areálu chalupy U Strmenských dětský den, před vánočními svátky se podílíme spolu s radnicí na stavění vánočního stromu a zapálení vánočního věnce, každoročně pořádáme zájezd na Hostýn, kde se koná pouť hasičů, a tak bych mohl ve výčtu pokračovat,“ vyjmenoval některé z pořádaných akcí Balcárek.

Kudlovičtí hasiči provozují i brigádnickou činnost v obci. „Před oslavami jejich výročí třeba odstranili na návsi starou autobusovou čekárnu, která už moc parády nenadělala, a na jejím místě postavili novou. Kdykoliv to obec potřebuje, přiloží hasiči ruce ke společnému dílu. Stručně řečeno, nebojí se ohně ani práce,“ tvrdí kudlovický starosta Zdeněk Jabůrek.

V mnoha obcích Slovácka mají hasiči kromě nové techniky i tu historickou. Výjimkou nejsou ani hasiči v Kudlovicích. „Jsme hrdí na starou Pragu V3S, která je vybavena hasičskou stříkačkou. V České republice se mohou takovým historickým vozidlem pochlubit jen tři hasičské sbory. Ke sto desátému výročí jsme vétřiesku oblékli do nového hávu a babický farář Zdeněk Zlámal nám ji vůbec poprvé posvětí,“ svěřil se Balcárek.

On ani další členové z dvaatřicetičlenného sboru si nepřipouštějí myšlenku, že by historická vétřieska měla skončit v hasičském muzeu.

„Budeme ji udržovat v provozuschopném stavu. Ona se totiž dostane při požárech do těžce přístupných terénů, kam se mnohdy ani těžká vozidla nedostanou,“ dodal Balcárek.