„Cílem akce je shromáždit v celé Evropské unii jeden milion podpisů. Ty by měly umožnit předložit Evropské komisi a Evropskému parlamentu návrh směrnice, která bude komplexně upravovat všechny oblasti života osob se zdravotním postižením,“ upřesnil Stanislav Blaha, místostarosta města.
Ke kampani se zástupci Uherského Hradiště připojili hned poté, co obdrželi výzvu od Václava Krásy, předsedy Národní rady zdravotně postižených České republiky.

„Chápeme, že pro osoby se zdravotním postižením jde o velmi významnou akci. Jsme rádi, že můžeme touto cestou pomoci,“ doplnila místostarostu Petra Vaďurová Zemčíková, mluvčí hradišťské radnice. Akce je podle organizátorů zaměřena na zvýšení mobility, zlepšení přístupu ke vzdělání a vytváření přístupového prostředí.

Česká republika dostala za úkol shromáždit 22 tisíc podpisů. Kampaň mohou podpořit i obyvatelé regionu podepsáním petičních archů na městském úřadě, městském informačním centru, v Oblastní charitě Uherské Hradiště nebo na webových stránkách kampaně.