„Tato akce je připravena nejen pro zájemce o studium, ale i širokou veřejnost,“ poznamenal ředitel školy Čeněk Zapletal. V loňském roce se na výuku i krásnou školní budovu přišli podívat nejen žáci devátých tříd, ale i jejich mladší kamarádi. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny prostory školy, ale také náhlednout přímo na vyučování. Škola bude přístupná od 9 do 16 hodin.