Toto vzdělávací zařízení jim totiž bude schopno v nejbližší době nabídnout daleko lepší zázemí pro výuku těchto oborů. „Výuka výtvarné výchovy probíhá na gymnáziu dlouhodobě v nevyhovujících podmínkách. Současný domek pro výtvarnou výchovu je prostorově a hygienicky nefunkční. Pro téměř tisíc studentů jsou prostorové podmínky současných učeben výtvarné výchovy nedostatečné a neodpovídají běžným standardům základních a středních škol," přiblížil současný stav ředitel školy Zdeněk Botek.

„Všichni studenti určitě uvítají změnu prostředí pro výuku, dosavadní prostory nejsou opravdu příliš ideální. Jen je mi tedy líto, že já osobně již na škole pomalu končím a moc si tedy výtvarného pavilonu neužiji," uvedla studentka školy Hana Adamcová. Vzhledem k tomu, že se ve výtvarném ateliéru někteří studenti připravují také na další studium výtvarného umění, stal se záměr zlepšit studijní podmínky v této oblasti takřka nutností.

Nyní se již zdá, že se blýská na lepší časy. Vybudování nového pavilonu výtvarné výchovy bude umožněno díky skutečnosti, že škola nedávno přesunula stravovací prostory do objektu bývalého autosalonu Citroen, který se školou bezprostředně sousedil, čímž se nabízí nové využití právě dosavadní jídelny. Ta je svým umístěním a rozlohou pro tento záměr údajně ideální, proto škola tímto krokem vyřeší dva problémy současně. V nově vytvořeném pavilonu vzniknou kabinety pro dva učitele výtvarné výchovy, jedna učebna pro 30 žáků, dva menší ateliéry pro 18 žáků, společné skladovací prostory, stejně jako odpovídající hygienické zázemí. Realizace zamýšleného projektu umožní zavedení nových výukových metod v předmětech Výtvarná výchova či Dějiny umění. V souvislosti s tím škola počítá také s instalací moderní výpočetní techniky ve všech vyučovaných předmětech.

Záměr výstavby nových prostor pro výtvarnou výchovu je v současnosti v přípravné fázi. Prvotní práce začaly ihned po přestěhování strávníků z dosavadní jídelny do nového komplexu. Stavební práce na novém výtvarném pavilonu potrvají od května do srpna, škola počítá s investicemi něco přes 8 milionů korun. Díky projektu se zlepší podmínky pro výuku předmětů Výtvarná výchova pro osm tříd nižšího gymnázia, výuku volitelného předmětu Výtvarná výchova pro 1. a 2. ročník čtyřletého gymnázia, stejně jako kvinty a sexty víceletého gymnázia, a v neposlední řadě také výuku specializovaných předmětů Dějiny umění a Grafika pro poslední dva ročníky studia.