Peníze byly rozděleny gymnazistům v pěti odměňovaných kategoriích a to v částkách padesát, čtyřicet, třicet, pětadvacet a šestnáct tisíc korun. Ty mají sloužit k dalšímu vzdělávání úspěšných reprezentantů školy. Kritérii pro získání odměny byly prospěch, aktivita studentů, účast na olympiádách, jazykové znalosti i certifikáty získané na jazykových zkouškách. Šestou oceněnou kategorií byli pedagogové tohoto vzdělávacího zařízení. „Smyslem našeho počínání je motivovat studenty ke snaze dalšího vzdělávání a ocenit jejich kantory, kteří odvádí perfektní práci,“ konstatoval Leoš Novotný.

Projekt nazvaný Nejlepší z nejlepších letos poskytl studentům jeden z celkem pěti milionů korun,které budou v dalších letech mezi gymnazisty rozděleny.

Irena Trojková