Komunistům je vytýkáno, že se nezřekli zločinné ideologie i programu prošpikovaného vybídkami ke třídnímu boji. Trpělivost však před několika dny došla vedení TOP 09, které žádá soud o posouzení, zda název KSČM, včetně činnosti této strany, je v souladu s našimi zákony.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a místostarosta Suché Loze Petr Gazdík tvrdí, že nemají v plánu KSČM zrušit ani rozprášit. „Chceme jen pozastavit jejich činnost, než k celé záležitosti vydá soud nějaké stanovisko. Z toho důvodu nechápu, proč je kolem toho tolik emocí,“ konstatoval Gazdík před rozhovorem, v němž Slováckému deníku prozradil také to, že naší společnosti stále chybí vyrovnání se s komunistickou minulostí.

Předsednictvo TOP 09 se tento týden shodlo, že strana bude v koalici prosazovat rychlé projednání návrhu na zákaz komunistické strany. Co bylo impulzem k tak razantní reakci?

Budeme prosazovat, aby vláda podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti KSČM. Strana, která má v názvu zločinnou ideologii a v programu desítky výzev k třídnímu boji, podle nás odporuje našim zákonům a nezávislý soud to měl prozkoumat již dávno.

Co všechno jste rozhodnuti udělat pro to, aby veřejnost uvěřila, že vám jde o precizně připravené tažení proti komunistům a ne pouze o efektní mediální prohlášení?

Pracujeme na precizním podání k soudu a na popisu dostatečně pádných argumentů, aby soud mohl činnost KSČM pozastavit. O to i o morální vyrovnání s účastníky protikomunistického odboje jsme povinni se pokusit co nejdříve, dokud jsou živi lidé, kteří si toto uznání zaslouží. Nemůžeme postupovat jinak než zákonnými prostředky. Nejsme jako komunisté v dobách jejich diktatury.

Jaké šance na koaliční podporu se vám v této záležitosti rýsují?

Koalice je v této věci naprosto jednotná.

Součástí vašeho tlaku je i to, aby se oběti komunistických represí z minulého století dočkaly finančního vyrovnání. Řada z lidí perzekvovaných za své politické přesvědčení přitom (byť spíšesymbolicky) už byla odškodněna za svůj pobyt v socialistických kriminálech. Jaký typ finančního odškodnění máte na mysli a jakou formou by k němu mělo dojít?

Odškodněni byli ti, kdo byli vězněni. Byla tady ale spousta dalších, kteří za své postoje trpěli jinou perzekucí: nemožností vykonávat svou práci, nemožností studovat, nucenou emigrací, vystěhováním… A také lidé, kteří aktivně mnoha různými způsoby bojovali proti komunistické diktatuře. Těm všem nikdo doposud neřekl: Děkujeme. A mnozí z nich dnes právě proto, že za komunismu nemohli kvůli své činnosti pracovat v odpovídající profesi, nemají ani průměrné důchody. To se musí změnit, tato země jim to dluží.

Byl někdo z vaší rodiny kvůli svým politickým názorům postižen minulým režimem?

Ano. Pocházím ze staré selské rodiny a mému dědečkovi vzali komunisté takřka všechen majetek a dobytek, protože nikdy nevstoupil do JZD. Můj otec se pro svůj původ nesměl ani vyučit a od 15 letmusel kopat kanály. Snaha po vyřešení minulých křivd ale nesmí být motivována osobními důvody, ani v mém případě to tak není.

Řada lidí označuje protikomunistický postup ve společnosti za surfování na laciné vlně antikomunismu, co o takovém tvrzení soudíte?

Myslím si, že jsme se s komunistickou minulostí doposud nevyrovnali, výkřiky o laciném antikomunismu slyšíme především od těch, kdo nemají ve vztahu s komunistickým režimem čisté svědomí a snaží se vyrovnání s minulostí bagatelizovat.

Z okresu Uherské Hradiště jsou v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za KSČM také pánové Koníček a Grebeníček, jak s nimi vycházíte coby s krajany ze Slovácka?

To není osobní problém. S oběma kolegy myslím vycházím lidsky dobře, i když jsou naše politické názory opravdu velmi odlišné. Obyčejná lidská slušnost je apolitická.