Její 42. ročník letos uspořádá Klub kultury Uherské Hradiště a právě tam mohou profesionálové i amatéři zasílat své fotografie zaměřené na přírodu, krajinu a péči o ni.

Odborná porota vybere výslednou kolekci fotografií, která bude představena na vernisáži v sobotu 6. června v uherskohradišťské Redutě. Soutěžit lze v kategoriích Chráněné prvky naší přírody a Člověk a životní prostředí. Uděleny mají být také zvláštní ceny VIG Re a Ekologické zemědělství.

„Soutěžní snímky mohou zájemci zasílat poštou a v elektronické podobě na tsttt@kkuh.cz. Uzávěrka soutěže je 20. května,“ uvedl za organizátory Markéta Macháčková.