„Naším cílem bylo zjistit, jakým způsobem lidé vnímají život v obci. Amatérským fotografům jsme nechali volné pole působnosti pro jejich náměty. Paleta témat snímků je tudíž pestrá, od snímků krajiny přes zákoutí Bánova až po jiné motivy,“ přiblížil fotografickou soutěž starosta Bánova Zbyněk Král.

Výstavu fotografií mohou lidé zhlédnout ode pátku 7. listopadu do počátku příštího týdne. V závěru výstavy organizátoři vyhlásí vítěze, kteří obdrží věcné ceny.

Většina snímků už našla své místo v obecních zpravodajích, které vycházely od vyhlášení soutěže. Kromě fotografií lidé na radnici doručili i sedm grafických návrhů cedulí, které mají nahradit stávající u vjezdu do obce. „Některé z nich jsou velmi zajímavé. O tom, zda budou skutečně vítat návštěvníky Bánova, ale musí rozhodnout zastupitelstvo,“ poznamenal Král.