Začátkem června plně napustili novou, více než hektarovou vodní nádrž na hranici katastrů Bánova a Šumic o objemu 13 000 kubíků vody. Ta však podle bánovského starosty Marka Mahdala může při maximálním naplnění dosáhnout objemu až 27 000 m3 na ploše až 1,4 hektaru.

„Vybudována byla v roce 2021, plně jsme ji napustili 10. června letošního roku, rozprostírá se na Bánovském potoce a slouží k zadržování vody v krajině. Není určena k rybolovu, naopak, intenzivní chov ryb je v ní zakázán. Nicméně předpokládáme, že bude místem procházek, odpočinku, v zimě bruslení a pokud bude dostatek vody, aby se přirozeně pročišťovala, bude snad vhodná i ke koupání,“ prozradil Deníku Marek Mahdal.

Nádrž podle jeho slov přišla na 11,5 milionu korun, z čehož 7,5 milionu obdržela bánovská radnice formou dotace od Ministerstva zemědělství.

Diváci si užívali 19. ročníku festivalu Břestecký pinkl.
FOTO: Festival Břestecký pinkl přilákal víc lidí. Jak vznikl název?

V Bánově mají připraven ještě projekt mokřadů na Ledském potoce, což je přes kopec od nové vodní nádrže.

„Celkem byly v komplexních pozemkových úpravách navrženy tři vodní plochy, tak bychom je postupně rádi zrealizovali. Vysazujeme také větrolamy, biokoridory a biocentra. Je to pro přírodu důležité a myslím, že nemůžeme pořád jen stavět, dláždit a asfaltovat, musíme přírodě i něco vrátit,“ naznačil Marek Mahdal.

Za jeho obcí navíc po dvou letech napouštějí rozlehlou vodní nádrž Ordějov, která je pod správou Povodí Moravy.

„Stavidlo bylo v havarijním stavu, tak bylo potřeba vybudovat nové, proto musela být přehrada vypuštěna. Mrzí nás, že při vypuštění nedošlo také k odbagrování sedimentu, kapacita nádrže je bohužel menší a nyní kvůli suchu celé dno zarostlo plevelem a vypadá spíše jako mokřad,“ poznamenal bánovský starosta.

Škrlovec na předměstí Uherského Brodu

V půli června byl veřejnosti oficiálně představen zrekonstruovaný rybník Škrlovec, který se nachází na jižním předměstí Uherského Brodu u cyklostezky na Nivnici pod sídlištěm Olšava.

„Obnova Škrlovce začala už v minulém roce a dokončena byla letos. Na místě docházelo vlivem sucha k zarůstání rybníka mokřadní vegetací. V okolí rostoucí topoly byly přestárlé a hrozilo nebezpečí jejich pádu nebo odlamování větví. Technické zařízení k vypouštění rybníka bylo také v havarijním stavu,“ informovala mluvčí radnice v Uherském Brodě Elen Sladká.

V průběhu prací byly podle jejích slov odstraněny nánosy a provedena terénní modelace.

„Došlo i k vykácení 77 topolů, které už byly na hraně životnosti. Místo nich byly vysazeny nové stromy a keře,“ doplnila Elen Sladká. Vzhledem k nestabilitě břehů a z důvodu zpevnění paty násypu rybníka, byly k jeho břehům umístěny dřevěné boxy vyplněné nánosem. Boxy mají umožnit uchycení rostlin a následnou tvorbu ostrůvků ke hnízdění ptáků. Celkové náklady byly podle Sladké vyčísleny na 4,7 milionu korun, z čehož činila dotace OPŽP 2,6 milionu korun.

Vyvrcholením Manželského setkání na Velehradě byla v pátek večer obnova manželského slibu.
V bazilice na Velehradě obnovilo manželský slib 79 manželských párů

„V blízkosti sídliště Olšava a cyklostezky na Nivnici tak vzniklo krásné a atraktivní místo, které bude jistě cílem nejedné procházky Broďanů,“ řekl uherskobrodský starosta Ferdinand Kubáník.

Člen Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) ze Slovácka Petr Slinták, považuje otázku způsobu hospodaření s krajinou v katastrech jednotlivých obcí, která souvisí s problémem dlouhodobé degradace kvality orné půdy a neschopností zadržovat ve stále sušší krajině vodu, za palčivou.