„Program Integrovaného operačního programu (IOP) Ministerstva kultury České republiky, jehož mottem je ‚Vracíme památky do života‘, je zaměřen na obnovu a následné využití prvořadých památkových objektů,“ uvedla koordinátorka obnovy poutní obce Věra Homoláčová.

V rámci první výzvy, která byla vyhlášena na sklonku roku 2008 a ukončena letos v říjnu, se do programu přihlásilo třicet čtyři žádostí, které jsou hodnoceny podle metodiky řídicím orgánem IOP, jímž je ministerstvo pro místní rozvoj.

„Je potěšitelné, že Římskokatolická farnost Velehrad, která je nositelem předloženého projektu, u ministerstva kultury zabodovala a dostala se s ním mezi pět projektů, jimž byla dotace přiznána,“ neskrývala radost Homoláčová.

Projekt je zaměřen na obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která nese od loňského roku punc národní kulturní památky, ale také na opravu fary a kostela Zjevení Páně, jemuž se lidově říká Cyrilka. Rekonstrukce se dočká také část budov velehradského kláštera a prostory pod bazilikou.

Z bývalých hospodářských stavení kláštera, sýpky a konírny, bude vybudován multifunkční Velehradský dům Cyrila a Metoděje.

„Rekonstrukcí komplexu budov včetně uvedených prostor docílíme vzniku národního centra duchovního a kulturního dědictví Velké Moravy. Jako připomínku historické stopy, pro naše dějiny naprosto zásadní, to považuji za velmi přínosný projekt,“ osvětlil přeměnu poutního Velehradu, která by měla být ukončena v srpnu roku 2013, ministr kultury Václav Riedlbauch.

Celkové výdaje podle projektu činí 346 milionů korun, přičemž dotace ze strukturálních fondů budou představovat 294 milionů a národní veřejné zdroje dvaapadesát milionů korun.

„Musím na půdě posvátného Velehradu poděkovat všem těm, kteří se podíleli na přípravě i prosazení zmíněného projektu. Ať Bůh žehná tomuto dílu a pomůže všem těm, kteří na jeho realizaci budou pracovat,“ poznamenal v závěru slavnostního jednání arcibiskup Graubner.

Exkluzivní rozhovor, který Slováckému deníku poskytl ministr kultury, si můžete přečíst v zítřejším vydání.