„Hody sa dnes konajú po čtyřech rokách, víno sa dnes bude pit po velkých lokách. Hodové pásmo sme si pro vás připravili a ženy si karičky nacvičily. Děkujeme sponzorům za bohatů tombolu, obci zase za finanční podporu,“ rozpovídala se ve verších členka hodového ansámblu Kateřina Trňáková, krátce poté, co krojovaná chasa dorazila z obecního úřadu do tělocvičny traplické školy na hodovou zábavu.

„Verčo, moc ti za organizaci děkujeme, věřím, že si tyto babské hody všecí užijeme. Pojď sem za mnú k muzice a užijem si hodů velice,“

Mládenci a děvčice si stejně jako v předcházejících letech vyměnili role. Podstárkovskou úlohu vzala na sebe Veronika Petrželková, do ženských krojů starších stárků se oděli Jana a Petr Pekárkovi, kteří při traplických hodech o první říjnové neděli vypravili za stárky své dcery, Anetu a Markétu.

Roli mladšího stárka na sebe vzala Pavlína Vávrová, která měla o říjnových hodech dva stárky, Michala a Tomáše. Jejího zraněného partnera v sobotu zaskočil v roli mladší stárky Jiří Grebeníček z Babic.

Nejedna krojovaná krasavice měla chlupaté tělo. Ostatně na traplických babských hodech nechyběla v chase ani vousatá stárka.

Ženy v rolích stárků měly kníry, ale pouze namalované. Hodová práva, které třímaly ve svých rukou se výrazně odlišovala od práv mladých hodových vládců. Starší stárek nesl v průvodu od radnice k tělocvičně školy děravé paraple, ale vkusně ověšené klobásami, česnekem, sýry, paprikami a dalšími dobrotami.

Na špici deštníku proti nečekanému dešti nebylo nabodnuto jablko, ale velká cibule. Mladší stárek se honosil metlovým právem, ověšeným nejrůznějšími sladkostmi.

Vlastními těly, lepačkami na mouchy a vařečkami bránily ženy ta svoje práva, krojovanou panenku s flaškou slivovice, která visela vysoko pod stropem tělocvičny. Ač práva střežily jako oko v hlavě, úderem 24. hodiny se flašku pálenky podařilo mužům převlečeným za ženy ukořistit.

Ve školní tělocvičně vládla hodová veselice, jak se patří. Vyhrávala při ní k tanci a poslechu krojovaným a dalším návštěvníkům hodové zábavy dechová hudba Šarovec z Hluku. Při hodové zábavě ve školní tělocvičně dokázala chasa vytvořit příjemnou, pohodovou a zcela neopakovatelnou atmosféru.

Záštitu nad rozvernou babskou krojovou veselicí převzala traplická radnice.

„Těší mě, že členové chasy se rozhodli Babské hody uspořádat, ale také vše sami zorganizovat. Obec se jim snažila pomoci při zajištění technických a materiálních potřeb, ale také finančně. Dobrovolní hasiči zase zajišťovali při hodové zábavě občerstvení,“ nechal se slyšet traplický starosta Milan Rozum.